Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 139/TB-HĐND
Ngày ký: 28/10/2020
Người ký: Nguyễn Đình Hòa
Trích yếu nội dung: TB số 139/TB-HĐND V/v phân công điều hành hoạt động của HĐND huyện.
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: HĐND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Thông Báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 505/KBLT-KSC V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thu hồi tạm ứng đầu tư công.
CV số 05/BCĐ-VDHMTN V/v vận động tham gia Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2020
TB số 64/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/11/2020.
KH số 06/KH-BCĐHMTN Tổ chức Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2020
CV số 2356/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước KH thường lệ cuối năm 2020, HĐND huyện khóa XX.
Trở về trang trước