Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 01/KH-BCĐ
Ngày ký: 16/10/2020
Người ký: Đặng Đại Tình
Trích yếu nội dung: KH 01/KH-BCĐ KH tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường ứng phó sự cố vỡ đập và sơ tán nhân dân, tài sản ra khỏi vùng lũ, lụt tại địa bàn xã Thanis Thủy.
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Kế Hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 505/KBLT-KSC V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thu hồi tạm ứng đầu tư công.
CV số 05/BCĐ-VDHMTN V/v vận động tham gia Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2020
TB số 64/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/11/2020.
KH số 06/KH-BCĐHMTN Tổ chức Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2020
CV số 2356/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước KH thường lệ cuối năm 2020, HĐND huyện khóa XX.
Trở về trang trước