Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 13/CV-BCĐ
Ngày ký: 11/08/2020
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: CV số 13/CV-BCĐ V/v tìm dò hành khách đi trên chuyến xe từ TP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh xuống xe ở huyện Lệ Thủy
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
CV số 16/HĐND-VP V/v HD triển khai các CV chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐB HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.
TB số 03/TB-TCD Nội dung TCD ngày 15/01/2021.
NQ số 81/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ PCT HĐND huyện Lệ Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
NQ số 82/NQ-HĐND V/v xác nhận KQ bầu bổ sung PCT HĐND huyện Lệ Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
NQ số 84/NQ-HĐND V/v xác nhận KQ bầu bổ sung PCT UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trở về trang trước