Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 29/GM-UBND
Ngày ký: 24 00:00:00.0/02/2020
Người ký: Phan Đình Tư
Trích yếu nội dung: GM số 29/GM-UBND UBND huyện làm việc các nhành liên quan lấn chiếm, phá rừng
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Giấy Mời
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 636/UBND-QS V/v bảo đảm điện tại các cơ sở cách ly trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
QĐ số 1686/QĐ-UBND Về việc thành lập các Tổ tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid- 19 về Quảng Bình cách ly tại Trường phổ thông bán trú TH&THCS số 1 Kim Thủy.
TB số 635/TB-UBND V/v thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Một cửa liên thông huyện (KHẨN).
CV số 46/HĐND-VP V/v thực hiện giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện
CV số 05/BCĐ V/v đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung
Trở về trang trước