Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 07/BC-PYT
Ngày ký: 21 00:00:00.0/02/2020
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: BC số 07/BC-PYT Kết quả giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Báo Cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
TB số 635/TB-UBND V/v thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Một cửa liên thông huyện (KHẨN).
CV số 46/HĐND-VP V/v thực hiện giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện
CV số 05/BCĐ V/v đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung
NQ số 103/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bẩu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
NQ số 101/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Trở về trang trước