Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1093/BCH-TM
Ngày ký: 05/12/2019
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: CV số 1093/BCH-TM V/v tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ năm 2020
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
TB số 789/TB-HĐGDQPAN Tạm dừng Lớp BD kiến thức QP và AN đối tượng 4 (Lớp 1) năm 2021.
CV số 1795/UBND-CA V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
KH số 05/KH-HĐNVQS KH Phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.
CV số 1773/UBND-CA/UBND-CA V/v báo cáo tổng kết thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho đang chấp hành hình phạt tù;..... lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021
QĐ số 08/QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập cán bộ tham gia BD kiến thức QP và AN đối tượng 4 (Lớp 1) năm 2021.
Trở về trang trước