Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2559/UBND-VP
Ngày ký: 14 00:00:00.0/11/2019
Người ký: Đặng Đại Tình
Trích yếu nội dung: CV số 2559/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
GM số 15/GM-BCH HN tổng kết công tác QS, QP năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
CV số 133/HĐND-VP V/v chuẩn bị nội dung thảo luận tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX
GM số 16/GM-HĐNVQS Hội đồng NVQS huyện tổ chức khai mạc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ Quân sự, tham gia Công an nhân dân năm 2020
CV số 1093/BCH-TM V/v tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ năm 2020
GM số 278/GM-UBND HN tổng kết các chương trình kình tế - xã hội trọng điểm giai đoạn 2016-2020 (14h ngày 10/12/2019)
Trở về trang trước