Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 34/2019/QĐ-UBND
Ngày ký: 14 00:00:00.0/11/2019
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: QĐ số 34/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Quyết Định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
GM số 15/GM-BCH HN tổng kết công tác QS, QP năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
CV số 133/HĐND-VP V/v chuẩn bị nội dung thảo luận tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX
GM số 16/GM-HĐNVQS Hội đồng NVQS huyện tổ chức khai mạc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ Quân sự, tham gia Công an nhân dân năm 2020
CV số 1093/BCH-TM V/v tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ năm 2020
GM số 278/GM-UBND HN tổng kết các chương trình kình tế - xã hội trọng điểm giai đoạn 2016-2020 (14h ngày 10/12/2019)
Trở về trang trước