Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1593/UBND-NV
Ngày ký: 19 00:00:00.0/07/2019
Người ký: Phan Hồng Đăng
Trích yếu nội dung: CV số 1593/UBND-NV V/v chấn chỉnh ,một nội dung về công tác VT,LT
Lĩnh vực: Nội Vụ
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 1767/UBND-CAH V/v tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử
KH số 1702a/KH-UBND Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
QĐ số 4610/QĐ-UBND V/v công bố hết dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Mai Thủy
TB số 1818/TB-UBND Chương trình thăm các đò bơi, đua cấp huyện và dự Lễ hội bơi đua thuyền cấp xã của lãnh đạo huyện
QĐ số 4609/QĐ-UBND V/v công bố hết dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Xuân Thủy
Trở về trang trước