Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1286/UBND-TNMT
Ngày ký: 14 00:00:00.0/06/2019
Người ký: Lê Văn Sơn
Trích yếu nội dung: CV số 1286/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt rác tại các điểm trung chuyển
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
KH số 08/KH-HĐNVQS Hội nghị Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy
GM số 262/GM-UBND thay thế Giấy mời số 261/GM-UBND
GM số 263/GM-UBND Hội nghị tập huấn về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân
CV số 88/VPNTM V/v rà soát để đăng ký danh sách xã đạt chuẩn NTM...
GM số 261/GM-UBND UBND huyện làm việc với các ngành liên quan về kiểm tra, rà soát, thống kê, điều tra xử lý vi phạm phá, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp
Trở về trang trước