Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 277/TB-PTQĐ
Ngày ký: 10 00:00:00.0/06/2019
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: TB số 277/TB-PTQĐ Công khai V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại TT NT Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy.
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Trung tâm phát triển quỹ đất
Phân loại: Thông Báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 2360/UBND-VP V/v đôn đốc nộp báo cáo kết quả thực hiện KL của Chủ tọa kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX
GM số 234/GM-UBND Gửi các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Sen Thủy, Thái Thủy
Gửi các phòng cử cán bộ tập huấn
GM số 693/GM-BĐD Họp ban đại diện HĐQT - NHCSXH
GM số 234/GM-UBND Buổi làm việc với Sở Công Thương về khảo sát địa điểm về đề xuất chủ trương lập bổ sung Quy hoạch điện các Dự án nhà máy điện gió
Trở về trang trước