Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 127/GM-UBND
Ngày ký: 07 00:00:00.0/06/2019
Người ký: Phạm Xuân Cường
Trích yếu nội dung: GM số 127/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành do đồng chí Lê Văn Sơn - Phã Chñ tÞch UBND huyÖn chñ tr×.
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Giấy Mời
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 846/TB-ĐBQB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ
GM số 236/GM-UBND Buổi làm việc với các đơn vị và Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
QĐ số 108/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện KL của Chủ tọa Kỳ họp thứ 10 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX
GM số 234/GM-UBND Gửi các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Sen Thủy, Thái Thủy
Gửi các phòng cử cán bộ tập huấn
Trở về trang trước