Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1210/QĐ-UBND
Ngày ký: 11 00:00:00.0/04/2019
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: QĐ số 1210/QĐ-UBND Về việc công bố các thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai áng/hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Tư pháp
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Bình
Phân loại: Quyết Định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết Định

Danh mục


Các văn bản khác
KH số 08/KH-HĐNVQS Hội nghị Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy
GM số 262/GM-UBND thay thế Giấy mời số 261/GM-UBND
GM số 263/GM-UBND Hội nghị tập huấn về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân
CV số 88/VPNTM V/v rà soát để đăng ký danh sách xã đạt chuẩn NTM...
GM số 261/GM-UBND UBND huyện làm việc với các ngành liên quan về kiểm tra, rà soát, thống kê, điều tra xử lý vi phạm phá, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp
Trở về trang trước