Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 324/TB-VPCP 06 00:00:00.0/09/2018

TB số 324/TB-VPCP Kết luận của TTg Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em

161 110/2018/NĐ-CP 06 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 110/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

162 1476/UBND-VX 05 00:00:00.0/09/2018

CV số 1476/UBND-VX V/v tăng cường thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động làm việc trong các HTX

163 04/DBMUA-ĐQB 04 00:00:00.0/09/2018

TB số 04/DBMUA-ĐQB Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Quảng Bình

164 20/2018/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 20/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh

165 1438/UBND-KT 31 00:00:00.0/08/2018

CV số 1438/UBND-KT V/v triển khai thực hiện các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn

166 2849/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2849/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

167 110_VPĐP 30 00:00:00.0/08/2018

CV số 110_VPĐP V/v sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

168 3088/VPUBND-KT 30 00:00:00.0/08/2018

CV số 3088/VPUBND-KT V/v xác nhận các xã ven biển và cận ven biển để thực hiện lồng ghép Chương trình 48 và Chương trình GCF

169 163/CV-ĐT2018 28 00:00:00.0/08/2018

CV số 163/CV-ĐT2018 v/v Mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Quảng Bình

170 1410/KH_UBND 27 00:00:00.0/08/2018

KH số 1410/KH_UBND Thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018"

171 3126/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 3126/QĐ-UBND V/v công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2018

172 1847_PASNN_CNTY 16 00:00:00.0/08/2018

PA số 1847_PASNN_CNTY Quản lý vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm bắt buộc phải sử dụng vắc xin trên địa bàn tình

173 1767/TB-BCH 13 00:00:00.0/08/2018

TB số 1767/TB-BCH v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ

174 2608/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2608/QĐ-UBND V/v quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây trồng xuất vườn các loại cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

175 2609/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2609/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

176 2571/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2571/QĐ-UBND V/v bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

177 1767/TB-BCH 07 00:00:00.0/08/2018

TB số 1767/TB-BCH v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ

178 2571/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2571/QĐ-UBND V/v bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

179 06/TB-CSHVKHXH 02 00:00:00.0/08/2018

TB số 06/TB-CSHVKHXH V/v tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp