Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 3067/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 3067/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

141 662/STTTT-CNTT 11 00:00:00.0/09/2018

CV số 662/STTTT-CNTT Về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dựng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

142 111/2018/NĐ-CP 11 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 111/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

143 3216/TB-VPUBND 07 00:00:00.0/09/2018

TB số 3216/TB-VPUBND KL của PCTUBND tỉnh tại buổi làm việc về rà soát công tác xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn

144 1464/UBND-XDCB 07 00:00:00.0/09/2018

CV số 1464/UBND-XDCB V/v tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh

145 3238/TB-LĐTBXH 07 00:00:00.0/09/2018

TB số 3238/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ. công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

146 1476/UBND-VX 07 00:00:00.0/09/2018

CV số 1476/UBND-VX V/v tăng cường thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động làm việc trong các HTX

147 805/TB-TCLĐH 07 00:00:00.0/09/2018

TB số 805/TB-TCLĐH Chức danh, chữ ký Q.Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

148 110/2018/NĐ-CP 06 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 110/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

149 324/TB-VPCP 06 00:00:00.0/09/2018

TB số 324/TB-VPCP Kết luận của TTg Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em

150 1476/UBND-VX 05 00:00:00.0/09/2018

CV số 1476/UBND-VX V/v tăng cường thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động làm việc trong các HTX

151 04/DBMUA-ĐQB 04 00:00:00.0/09/2018

TB số 04/DBMUA-ĐQB Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Quảng Bình

152 20/2018/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 20/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh

153 1438/UBND-KT 31 00:00:00.0/08/2018

CV số 1438/UBND-KT V/v triển khai thực hiện các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn

154 2849/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2849/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

155 110_VPĐP 30 00:00:00.0/08/2018

CV số 110_VPĐP V/v sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

156 3088/VPUBND-KT 30 00:00:00.0/08/2018

CV số 3088/VPUBND-KT V/v xác nhận các xã ven biển và cận ven biển để thực hiện lồng ghép Chương trình 48 và Chương trình GCF

157 163/CV-ĐT2018 28 00:00:00.0/08/2018

CV số 163/CV-ĐT2018 v/v Mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Quảng Bình

158 1410/KH_UBND 27 00:00:00.0/08/2018

KH số 1410/KH_UBND Thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018"

159 3126/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 3126/QĐ-UBND V/v công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2018

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp