Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 4010/VPUBND-KT 08 00:00:00.0/11/2018

CV số 4010/VPUBND-KT v/v dừng thanh lý rừng trồng thiệt hại do bão của các đơn vị, địa phương

121 295/TB-UBND 07 00:00:00.0/11/2018

TB số 295/TB-UBND v/v giới thiệu chức danh, chữ ký Chánh Thanh tra, Trưởng phòng LĐTBXH, Phó Trường phòng phụ trách phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh

122 12/CT-UBND 06 00:00:00.0/11/2018

CT số 12/CT-UBND V/v tăng cường thực hiện các giải pháp tích trữ nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sinh hoạt và sản xuất năm 2018-2019

123 1861/UBND-KT 06 00:00:00.0/11/2018

CV số 1861/UBND-KT V/v triển khai thực hiện NĐ số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

124 4316/TB-CT 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 4316/TB-CT v/v phân công theo dõi, chỉ đạo và phụ trách lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

125 1255/TB-KKt-VP 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 1255/TB-KKt-VP Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng Ban QL Khu Kinh tế

126 4222/TB-CT 26 00:00:00.0/10/2018

TB số 4222/TB-CT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Bình

127 201/CV-ĐT2018 25 00:00:00.0/10/2018

CV số 201/CV-ĐT2018 V/v Mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Quảng Bình

128 06/CQLTT-TCHC 25 00:00:00.0/10/2018

TB số 06/CQLTT-TCHC V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình và Quyền Đội trưởng Đội quản lý thị trường trực thuộc Cục

129 05/CQLTT-TCHC 25 00:00:00.0/10/2018

TB số 05/CQLTT-TCHC V/v giới thiệu mẫu dấu mới của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình và các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục

130 669/LETCO-NVI 24 00:00:00.0/10/2018

CV số 669/LETCO-NVI V/v bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất ông Lê Minh Thành và bà Nguyễn Thị Huệ

131 447/LETCO-NVI 24 00:00:00.0/10/2018

CV số 447/LETCO-NVI V/v bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất ông Mai Văn Phong

132 1749/UBND-KT 22 00:00:00.0/10/2018

CV số 1749/UBND-KT V/v chấn chỉnh trong công tác và hoạt động lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng trên địa bàn

133 386/ĐTBD-QLHC 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 386/ĐTBD-QLHC V/v Chiêu sinh khóa tập huấn "Phương án xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước"

134 558/QĐ-SNN 16 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 558/QĐ-SNN Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2018-2020

135 182/CV-ĐT2018 04 00:00:00.0/10/2018

CV số 182/CV-ĐT2018 V/v Mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Quảng Bình

136 3256/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 3256/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008-2010, định hướng đến 2015 tỉnh Quảng Bình

137 122/2018/NĐ-CP 01 00:00:00.0/10/2018

NĐ số 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 'Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa ", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

138 3032/STC-GCS 01 00:00:00.0/10/2018

HD số 3032/STC-GCS Một số nội dung liên quan đến chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

139 127/2018/NĐ-CP 01 00:00:00.0/10/2018

NĐ số 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp