Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 31/2018/QĐ-UBND 28 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 31/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

101 4104/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4104/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

102 4102/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4102/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Dự án: Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

103 4105/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4105/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường HCM trong quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2020. tỉnh Quảng Bình

104 4081/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4081/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

105 09/TB-CSHVKHXH 22 00:00:00.0/11/2018

TB số 09/TB-CSHVKHXH V/v tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành chính sách công và luật kinh tế

106 481/ĐTBD-QLHC 21 00:00:00.0/11/2018

CV số 481/ĐTBD-QLHC V/v Chiêu sinh khóa tập huấn "Phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước

107 45/2018/QĐ-TTg 20 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

108 281/TB-QTTNMT 20 00:00:00.0/11/2018

TB số 281/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

109 29/2018/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 29/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

110 350/TTN-QLCLN 16 00:00:00.0/11/2018

CV số 350/TTN-QLCLN V/v Kết quả thực hiện Đo lường kiểm soát chất lượng nước phục vụ Tiêu chí 17.1 CTMTQGXD Nông thôn mới

111 3989/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 3989/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030"

112 156/VPĐP 16 00:00:00.0/11/2018

CV số 156/VPĐP V/v cập nhật văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành về thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 tại QĐ 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ

113 2426/BCH-CT 14 00:00:00.0/11/2018

CV số 2426/BCH-CT V/v điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ

114 2425/TB-BCH 14 00:00:00.0/11/2018

TB số 2425/TB-BCH V/v Giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ

115 149/2018/NĐ-CP 14 00:00:00.0/11/2018

NĐ số 149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

116 2611/SNN-KHTC 13 00:00:00.0/11/2018

CV số 2611/SNN-KHTC V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh

117 3952/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 3952/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

118 1872/KH-UBND 08 00:00:00.0/11/2018

KH số 1872/KH-UBND Ứng phó sự cố động đất, sóng thần trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

119 71/2018/TT-BTC 08 00:00:00.0/11/2018

TT số 71/2018/TT-BTC Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp