Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 156/VPĐP 16 00:00:00.0/11/2018

CV số 156/VPĐP V/v cập nhật văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành về thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 tại QĐ 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ

101 2426/BCH-CT 14 00:00:00.0/11/2018

CV số 2426/BCH-CT V/v điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ

102 2425/TB-BCH 14 00:00:00.0/11/2018

TB số 2425/TB-BCH V/v Giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ

103 149/2018/NĐ-CP 14 00:00:00.0/11/2018

NĐ số 149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

104 2611/SNN-KHTC 13 00:00:00.0/11/2018

CV số 2611/SNN-KHTC V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh

105 3952/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 3952/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

106 1872/KH-UBND 08 00:00:00.0/11/2018

KH số 1872/KH-UBND Ứng phó sự cố động đất, sóng thần trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

107 71/2018/TT-BTC 08 00:00:00.0/11/2018

TT số 71/2018/TT-BTC Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

108 4010/VPUBND-KT 08 00:00:00.0/11/2018

CV số 4010/VPUBND-KT v/v dừng thanh lý rừng trồng thiệt hại do bão của các đơn vị, địa phương

109 295/TB-UBND 07 00:00:00.0/11/2018

TB số 295/TB-UBND v/v giới thiệu chức danh, chữ ký Chánh Thanh tra, Trưởng phòng LĐTBXH, Phó Trường phòng phụ trách phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh

110 1861/UBND-KT 06 00:00:00.0/11/2018

CV số 1861/UBND-KT V/v triển khai thực hiện NĐ số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

111 12/CT-UBND 06 00:00:00.0/11/2018

CT số 12/CT-UBND V/v tăng cường thực hiện các giải pháp tích trữ nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sinh hoạt và sản xuất năm 2018-2019

112 1255/TB-KKt-VP 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 1255/TB-KKt-VP Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng Ban QL Khu Kinh tế

113 4316/TB-CT 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 4316/TB-CT v/v phân công theo dõi, chỉ đạo và phụ trách lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

114 4222/TB-CT 26 00:00:00.0/10/2018

TB số 4222/TB-CT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Bình

115 201/CV-ĐT2018 25 00:00:00.0/10/2018

CV số 201/CV-ĐT2018 V/v Mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Quảng Bình

116 05/CQLTT-TCHC 25 00:00:00.0/10/2018

TB số 05/CQLTT-TCHC V/v giới thiệu mẫu dấu mới của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình và các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục

117 06/CQLTT-TCHC 25 00:00:00.0/10/2018

TB số 06/CQLTT-TCHC V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình và Quyền Đội trưởng Đội quản lý thị trường trực thuộc Cục

118 669/LETCO-NVI 24 00:00:00.0/10/2018

CV số 669/LETCO-NVI V/v bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất ông Lê Minh Thành và bà Nguyễn Thị Huệ

119 447/LETCO-NVI 24 00:00:00.0/10/2018

CV số 447/LETCO-NVI V/v bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất ông Mai Văn Phong

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp