Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 2210/UBND-TNMT 28 00:00:00.0/12/2018

CV số 2210/UBND-TNMT v/v tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"

81 36/2018/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2018

QĐ số 36/2018/QĐ-UBND Điều chỉnh quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

82 4527/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2018

QĐ số 4527/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch Bảo vật và Phát triển rừng tỉnh Quảng Bình đến 2020, định hướng đến năm 2025

83 15/CT-UBND 27 00:00:00.0/12/2018

CT số 15/CT-UBND V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

84 36/DB10NGAY-2018 26 00:00:00.0/12/2018

TB số 36/DB10NGAY-2018 Bản tin dự báo khí tượng thủy văn

85 16/TB-LKĐT 26 00:00:00.0/12/2018

TB số 16/TB-LKĐT Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ Ngành Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - Huế

86 2195/TB-UBND 26 00:00:00.0/12/2018

TB số 2195/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

87 06/DBMUA-ĐQB 25 00:00:00.0/12/2018

TB số 06/DBMUA-ĐQB Bản tin dự báo thời tiết thủy văn thời hạn mùa tỉnh Quảng Bình

88 14/2018/TT-BTC 18 00:00:00.0/12/2018

TT số 14/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2018 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

89 32/CT-TTg 14 00:00:00.0/12/2018

CT số 32/CT-TTg Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

90 515/BDT-TTr 13 00:00:00.0/12/2018

CV số 515/BDT-TTr V/v tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án 135

91 4475/VPUBND-KT 11 00:00:00.0/12/2018

CV số 4475/VPUBND-KT V/v chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Lệ Thủy

92 2086/KH-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

KH số 2086/KH-UBND Chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019

93 4271/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

QĐ số 4271/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn các loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

94 09/CĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

CĐ số 09/CĐ-UBND Công điện Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy

95 2911/CV-NETIN 06 00:00:00.0/12/2018

CV số 2911/CV-NETIN v/v giá bán sản phẩm du lịch "Khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa công động người Vân Kiều ở huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy"

96 156/2018/NĐ-CP 06 00:00:00.0/12/2018

NĐ số 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

97 2032/KH-UBND 04 00:00:00.0/12/2018

KH số 2032/KH-UBND Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

98 4226/TB-VP 30 00:00:00.0/11/2018

TB số 4226/TB-VP V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

99 4142/QĐ-UBND 28 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4142/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp