Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 2086/KH-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

KH số 2086/KH-UBND Chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019

81 4271/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

QĐ số 4271/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn các loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

82 09/CĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

CĐ số 09/CĐ-UBND Công điện Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy

83 2911/CV-NETIN 06 00:00:00.0/12/2018

CV số 2911/CV-NETIN v/v giá bán sản phẩm du lịch "Khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa công động người Vân Kiều ở huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy"

84 156/2018/NĐ-CP 06 00:00:00.0/12/2018

NĐ số 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

85 2032/KH-UBND 04 00:00:00.0/12/2018

KH số 2032/KH-UBND Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

86 4226/TB-VP 30 00:00:00.0/11/2018

TB số 4226/TB-VP V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

87 4142/QĐ-UBND 28 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4142/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

88 31/2018/QĐ-UBND 28 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 31/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

89 4105/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4105/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường HCM trong quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2020. tỉnh Quảng Bình

90 4102/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4102/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Dự án: Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

91 4104/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4104/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

92 4081/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4081/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

93 09/TB-CSHVKHXH 22 00:00:00.0/11/2018

TB số 09/TB-CSHVKHXH V/v tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành chính sách công và luật kinh tế

94 481/ĐTBD-QLHC 21 00:00:00.0/11/2018

CV số 481/ĐTBD-QLHC V/v Chiêu sinh khóa tập huấn "Phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước

95 45/2018/QĐ-TTg 20 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

96 281/TB-QTTNMT 20 00:00:00.0/11/2018

TB số 281/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

97 3989/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 3989/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030"

98 29/2018/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 29/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

99 350/TTN-QLCLN 16 00:00:00.0/11/2018

CV số 350/TTN-QLCLN V/v Kết quả thực hiện Đo lường kiểm soát chất lượng nước phục vụ Tiêu chí 17.1 CTMTQGXD Nông thôn mới

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp