Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 61A/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

QD số 61A/QĐ-UBND V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

41 05/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/02/2019

NĐ số 05/2019/NĐ-CP Về kiểm toán nội bộ

42 KỊCH BẢN 29 00:00:00.0/01/2019

Kịch bản chi tiết Lễ rước nước, chương trình khai mạc, văn nghệ tại Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2019

43 03_2019/TT-BTC 29 00:00:00.0/01/2019

TT số 03_2019/TT-BTC Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

44 203/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 203/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân số -KHHGĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

45 03/TB-ĐUCQLTT 25 00:00:00.0/01/2019

TB số 03/TB-ĐUCQLTT v/v giới thiệu mẫu dấu Đảng ủy Cục Quản lý thị trường; chức danh, chữ ký của Bí thư Đảng ủy Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình

46 09/TB-HVTP 23 00:00:00.0/01/2019

TB số 09/TB-HVTP V/v chiêu sinh Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng: Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm

47 221/VPUBND-KT 22 00:00:00.0/01/2019

CV số 221/VPUBND-KT V/v thực hiện Chương trình 135 năm 2019

48 94/KKT-QHXD 22 00:00:00.0/01/2019

CV số 94/KKT-QHXD V/v công bố quy hoạch điều chỉnh phân khu chức năng các nhà máy sản xuất thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bang, tỷ lệ 1/2000

49 5316/HD-SXD 17 00:00:00.0/01/2019

HD số 5316/HD-SXD Một số vấn đề sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng

50 79/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 79/QĐ-UBND V/v Quy định tạm thời mức hỗ trợ đối với cán bộ, CC,VC làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh

51 02/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/01/2019

NĐ số 02/2019/NĐ-CP Về phòng thủ dân sự

52 01/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/01/2019

NĐ số 01/2019/NĐ-CP Về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

53 17/SNN-CCTL 09 00:00:00.0/01/2019

CV số 17/SNN-CCTL V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí "đảm bảo đủ yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ" khi xây dựng nông thôn mới

54 10/KH-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

KH số 10/KH-UBND Thực hiện nghị quyết sô 37/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh

55 22/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 22/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

56 23/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 23/QĐ-UBND v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

57 21/CALT 07 00:00:00.0/01/2019

CV số 21/CALT V/v thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản

58 01/CĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 01/CĐ-UBND V/v ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Bình

59 35/2018/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 35/2018/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. tầm nhìn đến năm 2025

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp