Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 133/2018/TT-BTC 18 00:00:00.0/02/2019

TT số 133/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

21 148/KH-UBND 15 00:00:00.0/02/2019

KH số 148/KH-UBND Thực hiện NĐ 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

22 206/TB-CCT 14 00:00:00.0/02/2019

TB số 206/TB-CCT V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018

23 397/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 397/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chuẩn, cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa"; "Bản văn hóa"; "Tổ dân phố văn hóa" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

24 01/2019/TT-BNV 14 00:00:00.0/02/2019

TT số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

25 36/BQLDA-HC 13 00:00:00.0/02/2019

TB số 36/BQLDA-HC Giới thiệu chức danh và chữ ký của các ông, bà, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

26 390/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 390/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Quảng Bình

27 04/2019/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 04/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

28 61A/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

QD số 61A/QĐ-UBND V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

29 147/UBND-TNMT 12 00:00:00.0/02/2019

CV số 147/UBND-TNMT V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khao thác cát, sỏi

30 05/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/02/2019

NĐ số 05/2019/NĐ-CP Về kiểm toán nội bộ

31 03_2019/TT-BTC 29 00:00:00.0/01/2019

TT số 03_2019/TT-BTC Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

32 KỊCH BẢN 29 00:00:00.0/01/2019

Kịch bản chi tiết Lễ rước nước, chương trình khai mạc, văn nghệ tại Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2019

33 03/TB-ĐUCQLTT 25 00:00:00.0/01/2019

TB số 03/TB-ĐUCQLTT v/v giới thiệu mẫu dấu Đảng ủy Cục Quản lý thị trường; chức danh, chữ ký của Bí thư Đảng ủy Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình

34 203/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 203/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân số -KHHGĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

35 09/TB-HVTP 23 00:00:00.0/01/2019

TB số 09/TB-HVTP V/v chiêu sinh Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng: Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm

36 221/VPUBND-KT 22 00:00:00.0/01/2019

CV số 221/VPUBND-KT V/v thực hiện Chương trình 135 năm 2019

37 94/KKT-QHXD 22 00:00:00.0/01/2019

CV số 94/KKT-QHXD V/v công bố quy hoạch điều chỉnh phân khu chức năng các nhà máy sản xuất thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bang, tỷ lệ 1/2000

38 5316/HD-SXD 17 00:00:00.0/01/2019

HD số 5316/HD-SXD Một số vấn đề sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng

39 79/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 79/QĐ-UBND V/v Quy định tạm thời mức hỗ trợ đối với cán bộ, CC,VC làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp