Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 08/Ct-TTg 08 00:00:00.0/04/2019

CT số 08/CT-TTg Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành CN chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

21 331/TB-TCLĐH 05 00:00:00.0/04/2019

TB số 331/TB-TCLĐH Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐH Luật hình thức vừa làm vừa học năm 2019

22 580/TB-VKHCN 25 00:00:00.0/03/2019

TB 580/TB-VKHCN Mời tham dự lớp đào tạo các giải pháp CN mới và chỉ dẫn xử lý KT trong lĩnh vực xay dựng KCHT GT tổ chức tại TP Đà Nẵng

23 05/CT-TTg 11 00:00:00.0/03/2019

CT số 05/CT-TTg V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

24 07/2019/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

QĐ số 07/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

25 TB_BAOTANG 07 00:00:00.0/03/2019

TB V/v giới thiệu mẫu con dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình

26 346/STNMT-CCMT 07 00:00:00.0/03/2019

CV số 346/STNMT-CCMT V/v hướng dẫn tiêu hủy gia súc chết, mắc dịch bệnh đảm bảo vệ sinh môi trường

27 338/STNMT-CCQLDD 07 00:00:00.0/03/2019

CV số 338/STNMT-CCQLDD V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ TNMT

28 10/CN-Bắc Trung Bộ 27 00:00:00.0/02/2019

CV số 10/CN-Bắc Trung Bộ V/v Hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

29 203/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 203/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

30 70A/QĐ_UBND 19 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 70A/QĐ_UBND V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

31 430/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 430/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh chủ trương đầu tư V/v thực hiện dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh

32 133/2018/TT-BTC 18 00:00:00.0/02/2019

TT số 133/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

33 148/KH-UBND 15 00:00:00.0/02/2019

KH số 148/KH-UBND Thực hiện NĐ 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

34 206/TB-CCT 14 00:00:00.0/02/2019

TB số 206/TB-CCT V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018

35 397/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 397/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chuẩn, cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa"; "Bản văn hóa"; "Tổ dân phố văn hóa" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

36 01/2019/TT-BNV 14 00:00:00.0/02/2019

TT số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

37 36/BQLDA-HC 13 00:00:00.0/02/2019

TB số 36/BQLDA-HC Giới thiệu chức danh và chữ ký của các ông, bà, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

38 390/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 390/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Quảng Bình

39 04/2019/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 04/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp