Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 2504/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2504/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình

181 40/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 40/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

182 39/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 39/2018/NQ-HĐND Đặt tên đường trên các địa bàn

183 2655/BCH-TM 31 00:00:00.0/07/2018

CV số 2655/BCH-TM V/v diễn tập bắn đạn thật trên biển của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

184 37/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 37/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

185 35_2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 35_2018/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

186 41/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 41/NQ-HĐND Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

187 38/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 38/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh

188 34/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 34/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh

189 102/2018/NĐ-CP 31 00:00:00.0/07/2018

NĐ số 102/2018/NĐ-CP Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với Người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

190 36/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 36/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định mức hỗ tợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tình

191 2396/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2396/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, mở rộng Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Lệ Thủy

192 2434/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2434/QĐ-UBND V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

193 1224/UBND-TNMT 26 00:00:00.0/07/2018

CV số 1224/UBND-TNMT v/v thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng

194 2384/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2384/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thông tỉnh Quảng Bình năm 2020

195 2365/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2365/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dư án hoàn thành

196 1177/UBND-KGVX 20 00:00:00.0/07/2018

CV số 1177/UBND-KGVX v/v Phòng, tránh nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin các thiết bị định tuyến

197 1175/KH-UBND 20 00:00:00.0/07/2018

KH số 1175/KH-UBND Triển khai thực hiện QĐ số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của TTg CP về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

198 06/CĐ-TCTL-QLCT 18 00:00:00.0/07/2018

CĐ số 06/CĐ-TCTL-QLCT V/v bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho cây trồng do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

199 99/2018/NĐ-CP 18 00:00:00.0/07/2018

NĐ số 99/2018/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp