Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 2434/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2434/QĐ-UBND V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

181 1224/UBND-TNMT 26 00:00:00.0/07/2018

CV số 1224/UBND-TNMT v/v thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng

182 2384/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2384/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thông tỉnh Quảng Bình năm 2020

183 2365/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2365/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dư án hoàn thành

184 1177/UBND-KGVX 20 00:00:00.0/07/2018

CV số 1177/UBND-KGVX v/v Phòng, tránh nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin các thiết bị định tuyến

185 1175/KH-UBND 20 00:00:00.0/07/2018

KH số 1175/KH-UBND Triển khai thực hiện QĐ số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của TTg CP về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

186 06/CĐ-TCTL-QLCT 18 00:00:00.0/07/2018

CĐ số 06/CĐ-TCTL-QLCT V/v bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho cây trồng do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

187 99/2018/NĐ-CP 18 00:00:00.0/07/2018

NĐ số 99/2018/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

188 447/LETCO-NVI 17 00:00:00.0/07/2018

CV số 447/LETCO-NVI V/v bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

189 1149/UBND-KT 17 00:00:00.0/07/2018

CV số 1149/UBND-KT V/v triển khai thực hiện NĐ 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2017 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

190 2295/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2295/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

191 91/DDBQH 16 00:00:00.0/07/2018

CV số 91/DDBQH V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

192 1149/UBND-KT 13 00:00:00.0/07/2018

CV số 1149/UBND-KT V/v triển khai thực hiện NĐ 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2017 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

193 74/QĐ-BCĐ 13 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 74/QĐ-BCĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ thực hiện Đề án 825-ĐA/QUTW của Quân ủy Trung ương

194 2232/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2232/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

195 2226/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2226/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm HN, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình

196 08_2018/TT_BNV 10 00:00:00.0/07/2018

TT số 08_2018/TT_BNV Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975

197 1057/UBND-NC 06 00:00:00.0/07/2018

CV số 1057/UBND-NC V/v công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở

198 15/2018/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 15/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

199 52/2018/TT-BTC 04 00:00:00.0/07/2018

TT số 52/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp