Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 115/TB-HĐND 16 00:00:00.0/11/2017

TB số 115/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 20 tháng 11 năm 2017

121 92/2017/TT-BTC 15 00:00:00.0/11/2017

92/2017/TT-BTC Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí

122 2522/TB-UBND 14 00:00:00.0/11/2017

TB số 2522/TB-UBND Kế luận của đồng chí Chủ tịch UBND tại cuộc họp bàn phương án xử lý công trình xây dựng trái phép Hồ An Mã

123 113/TB-HĐND 13 00:00:00.0/11/2017

TB số 113/TB-HĐND Lịch giám sát việc thực hiện Kết luận Chủ tọa Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX

124 2062/TB-UBND 13 00:00:00.0/11/2017

TB số 2062/TB-UBND Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến

125 2493/TB-UBND 10 00:00:00.0/11/2017

TB số 2493/TB-UBND Kết luận phiên thường kỳ tháng 10 năm 2017

126 2481/TB-UBND 09 00:00:00.0/11/2017

TB số 2481/TB-UBND Chương trình thăm các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam

127 08/BTB 08 00:00:00.0/11/2017

TB số 08/BTB Thông báo giá bán giống vụ Đông xuân năm 2017-2018

128 12/TB-HĐNVQS 07 00:00:00.0/11/2017

TB số 12/TB - HĐNVQS Phân công trách nhiệm các thành viên HĐNVQS huyện theo dõi chỉ đạo cơ sở về công tác tuyển quân

129 2053/TB-UBND 07 00:00:00.0/11/2017

TB số 2053/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc với Công ty TNHH VLXD Kiến Giang

130 2448/TB-UBND 06 00:00:00.0/11/2017

TB số 2448/TB-UBND Kết luận tại buổi họp bàn công tác chuẩn bị tham gia Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

131 2438/TB-UBND 02 00:00:00.0/11/2017

TB số 2438/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại cuộc họp triển khai KH bảo vệ rừng theo NĐ số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015

132 2388/TB-UBND 01 00:00:00.0/11/2017

TB số 2388/TB-UBND KL của PCT TT UBND huyện tại buổi làm việc bàn công tác GPMB xây dựng công trình Trường MN Ngân Thủy

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7