Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 05/TB-KN 12 00:00:00.0/12/2017

TB số 05/TB-KN V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Trạm Khuyến nông huyện

101 2727/TB-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 2727/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền SDĐ không qua hình thức đấu giá QSDĐ

102 252/TB-TTr 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 252/TB-TTr V/v cử cán bộ phụ trách Thanh tra huyện

103 95/TB-TCD 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 95/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/12/2017

104 2746/TB-UBND 08 00:00:00.0/12/2017

KL của PCT UBND huyện , CT HĐTĐ huyện tại cuộc họp triển khai bồi thường thiệt hại hàng hải sản tồn đọng do sự cố môi trường biển

105 2712/TB-UBND 06 00:00:00.0/12/2017

TB số 2712/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp triển khai thực hiện các đề án xã hội hóa và tình hình ATGT, trật tự đô thị tại thị trấn Kiến Giang

106 135/TB-HĐND 06 00:00:00.0/12/2017

TB số 135/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 11/12/2017

107 92/TB-TCD 05 00:00:00.0/12/2017

TB số 92/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/12/2017

108 2647/TB-UBND 29 00:00:00.0/11/2017

TB số 2647/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Phan Đình Tư, Quyền Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Lệ Thủy

109 03/TB-VPĐK 29 00:00:00.0/11/2017

TB số 03/TB-VPĐK V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc các Văn phòng Đăng ký đất đai

110 2629/TB-UBND 28 00:00:00.0/11/2017

TB số 2629/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc và kiểm tra tình hình sạt lở tại trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Thủy

111 2587/TB-UBND 23 00:00:00.0/11/2017

TB sô 2587/TB-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Ngư Thủy Nam

112 2588/TB-UBND 23 00:00:00.0/11/2017

TB sô 2588/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Ngư Thủy Nam

113 08/TB-BCĐ 22 00:00:00.0/11/2017

TB số 08/TB-BCĐ Lịch kiểm tra, phúc tra đề nghị công nhận "Làng văn hóa" năm 2017

114 457/HD-TTBVTV 21 00:00:00.0/11/2017

TB số 457/HD-TTBVTV Các biện pháp diệt chuột vụ đông xuân năm 2017-2018

115 43/TB-QSC 21 00:00:00.0/11/2017

TB sô 43/TB-QSC Thông báo giá bán giống lạc vụ đông xuân 2017-2018

116 2558/TB-UBND 21 00:00:00.0/11/2017

TB sô 2558/TB-UBND Kết luận tại hội nghị tăng cường công tác thu ngân sách năm 2017

117 05/TB-TCĐ 17 00:00:00.0/11/2017

TB số 05/TB-TCĐ Thời gian luyện tập của Đội thi CCHC huyện Lệ Thủy năm 2017

118 87/TB-TCD 17 00:00:00.0/11/2017

TB số 87/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2017

119 2537/TB-UBND 17 00:00:00.0/11/2017

TB số 2537/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Ngư Thủy Trung về giải quyết tồn đọng bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  Tiếp