Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 241/TB-QTTNMT 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 41/TB-QTTNMT Thông báo kết quả quan trắc môi trường

101 141/KBLT 28 00:00:00.0/12/2017

CV số 141/KBLT V/v tổ chức công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017

102 2845/TB-UBND 26 00:00:00.0/12/2017

TB số 2845/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp bàn giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB công trình cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường 16 đến đường Hồ Chí Minh

103 2874/TB-UBND 26 00:00:00.0/12/2017

TB số 2874/TB-UBND V/v ký kết hợp đồng làm việc đối với người được tuyển chọn theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học

104 2838/TB-UBND 20 00:00:00.0/12/2017

TB số 2838/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

105 97/TB-TCD 19 00:00:00.0/12/2017

TB số 97/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/12/2017

106 142/TB-TCD 18 00:00:00.0/12/2017

TB số 142/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên 20/12/2017

107 2801/TB-UBND 15 00:00:00.0/12/2017

TB số 2801/TB-UBND Phân công Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện

108 2798/TB-UBND 14 00:00:00.0/12/2017

TB số 2798/TB-UBND Chương trình viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy và dâng hương Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

109 05/TB-KN 12 00:00:00.0/12/2017

TB số 05/TB-KN V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Trạm Khuyến nông huyện

110 2727/TB-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 2727/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền SDĐ không qua hình thức đấu giá QSDĐ

111 252/TB-TTr 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 252/TB-TTr V/v cử cán bộ phụ trách Thanh tra huyện

112 95/TB-TCD 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 95/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/12/2017

113 2746/TB-UBND 08 00:00:00.0/12/2017

KL của PCT UBND huyện , CT HĐTĐ huyện tại cuộc họp triển khai bồi thường thiệt hại hàng hải sản tồn đọng do sự cố môi trường biển

114 2712/TB-UBND 06 00:00:00.0/12/2017

TB số 2712/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp triển khai thực hiện các đề án xã hội hóa và tình hình ATGT, trật tự đô thị tại thị trấn Kiến Giang

115 135/TB-HĐND 06 00:00:00.0/12/2017

TB số 135/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 11/12/2017

116 92/TB-TCD 05 00:00:00.0/12/2017

TB số 92/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/12/2017

117 2647/TB-UBND 29 00:00:00.0/11/2017

TB số 2647/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Phan Đình Tư, Quyền Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Lệ Thủy

118 03/TB-VPĐK 29 00:00:00.0/11/2017

TB số 03/TB-VPĐK V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc các Văn phòng Đăng ký đất đai

119 2629/TB-UBND 28 00:00:00.0/11/2017

TB số 2629/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc và kiểm tra tình hình sạt lở tại trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Thủy

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  Tiếp