Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 05/TB-BTC 19 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-BTC Phân công trách nhiệm các tiểu ban tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

81 05/TB-TCD 17 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-TCD Nội dung tiếp công dân ngày 15/01/2018

82 101/TB-UBND 16 00:00:00.0/01/2018

TB sô 101/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

83 Thông báo tuyển sinh 12 00:00:00.0/01/2018

Thông báo tuyển sinh cao học các chuyên ngành kinh tế

84 06/TB-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 10/01/2018

85 44/TB-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

TB số 44/TB-UBND V/v tạm ngừng lưu thông một số tuyến đường

86 20/TB-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

TB số 20/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp lấy ý kiến về đề xuất dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng trục đường Tả ngạn sông Kiến Giang

87 09/TB-TTPTQĐ 08 00:00:00.0/01/2018

TB số 09/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

88 11/TB-UBND 05 00:00:00.0/01/2018

TB số 11/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức chào cờ tại cơ quan UBND huyện

89 2932/TB-UBND 04 00:00:00.0/01/2018

TB số 2932/TB-UBND Kết luận tại hội nghị triển khai công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

90 320/TB-ATTP 04 00:00:00.0/01/2018

TB số 320/TB-ATTP V/v chuyển trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

91 06/TB-HĐND 02 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Thông báo chức danh chữ ký Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa

92 2934/TB-UBND 30 00:00:00.0/12/2017

TB số 2934/TB-UBND Tạm dừng hoạt động khai thác titan trên địa bàn huyện

93 2419/TB-UBND 29 00:00:00.0/12/2017

TB số 2419/TB-UBND V/v treo Quốc kỳ Tết Dương lịch năm 2018

94 66/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 66/HD-TTBVTV Phòng trừ rầy lưng trắng, phòng chống bệnh lùn sọc đen trên cây lúa

95 37/TB-TCT 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 7/TB-TCT Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Bình

96 150/TB-UBND 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 150/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa

97 142/TB-VP 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 142/TB-VP V/v chuyển trụ sở làm việc của HĐND&UBND huyện Quảng Trạch

98 67/HDTTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 67/HD-TTBVTV Phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu

99 65/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 65/HD-TTBVTV Sử dụng thuốc trừ cỏ cho cây lúa vụ Đông Xuân 2017-2018

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  Tiếp