Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 320/TB-ATTP 04 00:00:00.0/01/2018

TB số 320/TB-ATTP V/v chuyển trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

81 2932/TB-UBND 04 00:00:00.0/01/2018

TB số 2932/TB-UBND Kết luận tại hội nghị triển khai công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

82 06/TB-HĐND 02 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Thông báo chức danh chữ ký Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa

83 2934/TB-UBND 30 00:00:00.0/12/2017

TB số 2934/TB-UBND Tạm dừng hoạt động khai thác titan trên địa bàn huyện

84 2419/TB-UBND 29 00:00:00.0/12/2017

TB số 2419/TB-UBND V/v treo Quốc kỳ Tết Dương lịch năm 2018

85 142/TB-VP 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 142/TB-VP V/v chuyển trụ sở làm việc của HĐND&UBND huyện Quảng Trạch

86 67/HDTTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 67/HD-TTBVTV Phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu

87 65/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 65/HD-TTBVTV Sử dụng thuốc trừ cỏ cho cây lúa vụ Đông Xuân 2017-2018

88 06/ĐQB 28 00:00:00.0/12/2017

DB số 06/ĐQB Nhận định thời tiết và thủy văn năm 2018

89 241/TB-QTTNMT 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 41/TB-QTTNMT Thông báo kết quả quan trắc môi trường

90 141/KBLT 28 00:00:00.0/12/2017

CV số 141/KBLT V/v tổ chức công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017

91 66/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 66/HD-TTBVTV Phòng trừ rầy lưng trắng, phòng chống bệnh lùn sọc đen trên cây lúa

92 37/TB-TCT 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 7/TB-TCT Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Bình

93 150/TB-UBND 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 150/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa

94 2874/TB-UBND 26 00:00:00.0/12/2017

TB số 2874/TB-UBND V/v ký kết hợp đồng làm việc đối với người được tuyển chọn theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học

95 2845/TB-UBND 26 00:00:00.0/12/2017

TB số 2845/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp bàn giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB công trình cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường 16 đến đường Hồ Chí Minh

96 2838/TB-UBND 20 00:00:00.0/12/2017

TB số 2838/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

97 97/TB-TCD 19 00:00:00.0/12/2017

TB số 97/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/12/2017

98 142/TB-TCD 18 00:00:00.0/12/2017

TB số 142/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên 20/12/2017

99 2801/TB-UBND 15 00:00:00.0/12/2017

TB số 2801/TB-UBND Phân công Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  Tiếp