Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 02/TB-VPNTM 22 00:00:00.0/05/2018

TB số 02/TB-VPNTM V/v phân công cán bộ phụ trách Khu dân cư kiểu mẫu, Hợp tác xã kiểu mẫu

61 970/TB-UBND 14 00:00:00.0/05/2018

TB số 970/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy

62 986/TB-UBND 14 00:00:00.0/05/2018

TB số 986/TB-UBND Lịch thăm đồng vụ Đông Xuân 2017-2018

63 29/TB-TCD 08 00:00:00.0/05/2018

TB số 29/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 5 năm 2018

64 21/TB-VP 13 00:00:00.0/04/2018

TB số 21/TB-VP V/v phân công phụ trách cơ quan

65 22/TB-TCD 11 00:00:00.0/04/2018

TB số 22/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 16 tháng 4 năm 2018

66 18/TB-TCD 27 00:00:00.0/03/2018

TB số 18/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 02 tháng 4 năm 2018

67 455/TB-UBND 12 00:00:00.0/03/2018

TB số 455/TB-UBND KL của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về chuyển đổi đất gò đồi kém hiệu quả sang trồng dứa

68 10/TB-TCD 05 00:00:00.0/02/2018

TB số 10/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/02/2018

69 209/TB-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

TBKL của P.Chủ tịch TT UBND huyện tại Hội nghị triển khai công tác VH-TT

70 35/TB-STTT 23 00:00:00.0/01/2018

TB số 35/TB-STTT V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

71 05/TB-BTC 19 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-BTC Phân công trách nhiệm các tiểu ban tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

72 05/TB-TCD 17 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-TCD Nội dung tiếp công dân ngày 15/01/2018

73 101/TB-UBND 16 00:00:00.0/01/2018

TB sô 101/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

74 06/TB-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 10/01/2018

75 Thông báo tuyển sinh 12 00:00:00.0/01/2018

Thông báo tuyển sinh cao học các chuyên ngành kinh tế

76 44/TB-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

TB số 44/TB-UBND V/v tạm ngừng lưu thông một số tuyến đường

77 20/TB-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

TB số 20/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp lấy ý kiến về đề xuất dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng trục đường Tả ngạn sông Kiến Giang

78 09/TB-TTPTQĐ 08 00:00:00.0/01/2018

TB số 09/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

79 11/TB-UBND 05 00:00:00.0/01/2018

TB số 11/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức chào cờ tại cơ quan UBND huyện

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  Tiếp