Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 549/TB-UBND 20 00:00:00.0/03/2019

TB số 549/TB-UBND Kết luận tại Hội nghị Triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

41 533/TB-UBND 15 00:00:00.0/03/2019

TB số 533/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Sơn - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Tổ rà soát, bóc tách diện tích đất BQL rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình quản lý tại xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam.

42 107b/TB-PTQĐ 15 00:00:00.0/03/2019

TB số 107b/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại TT Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

43 467/TB-UBND 13 00:00:00.0/03/2019

TB số 467/TB-UBND Kết luận tại hội nghị rà soát công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

44 459/TB-UBND 08 00:00:00.0/03/2019

TB số 459/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lệ Thủy

45 404/TB-UBND 05 00:00:00.0/03/2019

TB số 404/TB-UBND Thực hiện thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân

46 213/TB-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

TB số 213/TB-UBND V/v công bố khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lệ Thủy

47 04/TB-VPNTM 14 00:00:00.0/01/2019

TB số 04/TB-VPNTM V/v xây dựng Đoạn đường kiểu mẫu, Vườn hộ kiểu mẫu năm 2019

48 2738/TB-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

TB số 2738/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại cuộc họp bàn phương án xử lý đối với các cơ sở thu mua, tập kết, chế biến gỗ rừng trồng không đúng quy định tại xã Văn Thủy

49 67/TB-VPĐP 13 00:00:00.0/11/2018

TB số 67/TB-VPĐP Kế hoạch thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của 4 xã Thanh Thủy, Hồng Thủy, Trường Thủy, Hoa Thủy năm 2018

50 68/TB-TCD 26 00:00:00.0/10/2018

TB số 68/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01/11/2018

51 2339/TB-UBND 24 00:00:00.0/10/2018

TB số 2339/TB-UBND Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về lĩnh vực TN&MT

52 2344/TB-UBND 23 00:00:00.0/10/2018

TB số 2344/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký ông Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lệ Thủy

53 2233/TB-UBND 19 00:00:00.0/10/2018

TB số 2233/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSDĐ ở tại xã Lộc Thủy

54 3032/STC-GCS 01 00:00:00.0/10/2018

HD số 3032/STC-GCS Một số nội dung liên quan đến chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

55 2083/TB-UBND 27 00:00:00.0/09/2018

TB số 2083/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 10

56 63/TB-TCD 24 00:00:00.0/09/2018

TB số 63/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 17/9/2018

57 1973/TB-UBND 12 00:00:00.0/09/2018

TB số 1973/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lê Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND TT NT Lệ Ninh về giải quyết vướng mắc trong GPMB xây dựng chợ TT NT Lệ Ninh.

58 3238/TB-LĐTBXH 07 00:00:00.0/09/2018

TB số 3238/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ. công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

59 76/TB-GPMB 04 00:00:00.0/09/2018

TB số 76/TB-GPMB Kế hoạch chi trả tiền bồi thường GPMB Mạch 2 đường dây 220KV

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  Tiếp