Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 67/TB-VPĐP 13 00:00:00.0/11/2018

TB số 67/TB-VPĐP Kế hoạch thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của 4 xã Thanh Thủy, Hồng Thủy, Trường Thủy, Hoa Thủy năm 2018

41 68/TB-TCD 26 00:00:00.0/10/2018

TB số 68/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01/11/2018

42 2339/TB-UBND 24 00:00:00.0/10/2018

TB số 2339/TB-UBND Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về lĩnh vực TN&MT

43 2344/TB-UBND 23 00:00:00.0/10/2018

TB số 2344/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký ông Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lệ Thủy

44 2233/TB-UBND 19 00:00:00.0/10/2018

TB số 2233/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSDĐ ở tại xã Lộc Thủy

45 3032/STC-GCS 01 00:00:00.0/10/2018

HD số 3032/STC-GCS Một số nội dung liên quan đến chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

46 2083/TB-UBND 27 00:00:00.0/09/2018

TB số 2083/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 10

47 63/TB-TCD 24 00:00:00.0/09/2018

TB số 63/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 17/9/2018

48 1973/TB-UBND 12 00:00:00.0/09/2018

TB số 1973/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lê Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND TT NT Lệ Ninh về giải quyết vướng mắc trong GPMB xây dựng chợ TT NT Lệ Ninh.

49 3238/TB-LĐTBXH 07 00:00:00.0/09/2018

TB số 3238/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ. công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

50 76/TB-GPMB 04 00:00:00.0/09/2018

TB số 76/TB-GPMB Kế hoạch chi trả tiền bồi thường GPMB Mạch 2 đường dây 220KV

51 362/TB-PTQĐ 30 00:00:00.0/08/2018

TB số 362/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

52 1837/TB-UBND 23 00:00:00.0/08/2018

TB số 1837/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2016-2020.

53 1815/TB-UBND 21 00:00:00.0/08/2018

TB số 1815/TB-UBND Về việc viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm các địa danh lịch sử và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 của lãnh đạo huyện.

54 1820/TB-UBND 21 00:00:00.0/08/2018

TB số 1820/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, giá trị và môi trường bền vững; Chương trình Chỉnh trang, phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020.

55 1822/TB-UBND 21 00:00:00.0/08/2018

TB số 1822/TB-UBND Mời lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị đón tiếp khách mời dự Lễ hội bơi đua thuyền TT trên sông KG và Chương trình tri ân ĐT Võ Nguyên Giáp.

56 1814/TB-UBND 21 00:00:00.0/08/2018

TB số 1814/TB-UBND Thông báo chương trình thăm các đò bơi, đua cấp huyện và dự Lễ hội bơi đua thuyền cấp xã của lãnh đạo huyện.

57 1754/TB-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

TB số 1754/TB-UBND Kết luận của bà Ninh Thị Hòa - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ hội 02/9/2018 tại cuộc họp triển khai các nội dung Lễ rước chân hương và di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

58 04/TB-BTC 09 00:00:00.0/08/2018

TB số 04/TB-BTC V/v quy định treo bản trích Điều lệ giải bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

59 56/TB-TCD 08 00:00:00.0/08/2018

TB số 56/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 8 năm 2018

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  Tiếp