Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 02/TB-NN 12 00:00:00.0/04/2019

CV số 02/TB-NN V/v phân công lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động của phòng NN&PTNT

21 05/TB-TTDVNN 12 00:00:00.0/04/2019

TB số 05/TB-TTDVNN V/v cử cán bộ phụ trách Trung tâm

22 74/TB-KTHT 11 00:00:00.0/04/2019

TB số 74/TB-KTHT V/v phân công lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động của phòng KT&HT

23 18/TB-TCD 10 00:00:00.0/04/2019

TB số 18/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 16 tháng 4 năm 2019

24 758/TB-UBND 09 00:00:00.0/04/2019

TB số 758/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại HN sơ kết tình hình KT-XH, QP-AN quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

25 747/TB-UBND 08 00:00:00.0/04/2019

CV số 747/TB-UBND Kết quả phân tích chất lượng nước giếng của một số hộ dân xã Ngư Thủy Nam

26 731/TB-UBND 05 00:00:00.0/04/2019

TB số 731/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành bàn về công tác chỉnh trang TT Kiến Giang ở khu vực ngoại thương cũ.

27 103/TB-TNMT 05 00:00:00.0/04/2019

TB số 103/TB-TNMT V/v cử cán bộ phụ trách phòng TN&MT

28 713/TB-UBND 03 00:00:00.0/04/2019

TB số 713/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành liên quan về phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật "Nước mắt Bang Rợn".

29 690/TB-UBND 01 00:00:00.0/04/2019

TB số 690/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại xã Hồng Thủy

30 580/TB-VKHCN 25 00:00:00.0/03/2019

TB 580/TB-VKHCN Mời tham dự lớp đào tạo các giải pháp CN mới và chỉ dẫn xử lý KT trong lĩnh vực xay dựng KCHT GT tổ chức tại TP Đà Nẵng

31 549/TB-UBND 20 00:00:00.0/03/2019

TB số 549/TB-UBND Kết luận tại Hội nghị Triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

32 533/TB-UBND 15 00:00:00.0/03/2019

TB số 533/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Sơn - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Tổ rà soát, bóc tách diện tích đất BQL rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình quản lý tại xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam.

33 107b/TB-PTQĐ 15 00:00:00.0/03/2019

TB số 107b/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại TT Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

34 467/TB-UBND 13 00:00:00.0/03/2019

TB số 467/TB-UBND Kết luận tại hội nghị rà soát công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

35 459/TB-UBND 08 00:00:00.0/03/2019

TB số 459/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lệ Thủy

36 404/TB-UBND 05 00:00:00.0/03/2019

TB số 404/TB-UBND Thực hiện thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân

37 213/TB-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

TB số 213/TB-UBND V/v công bố khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lệ Thủy

38 04/TB-VPNTM 14 00:00:00.0/01/2019

TB số 04/TB-VPNTM V/v xây dựng Đoạn đường kiểu mẫu, Vườn hộ kiểu mẫu năm 2019

39 2738/TB-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

TB số 2738/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại cuộc họp bàn phương án xử lý đối với các cơ sở thu mua, tập kết, chế biến gỗ rừng trồng không đúng quy định tại xã Văn Thủy

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  Tiếp