Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 27/TB-TCD 28 00:00:00.0/05/2019

TB số 27/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 03/6/2019.

21 1007/TB-UBND 14 00:00:00.0/05/2019

TB số 1007/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại HN phiên thường kỳ tháng 4/2019.

22 970/TB-UBND 08 00:00:00.0/05/2019

TB số 970/TB - UBND KL của ông Phan Hồng Đăng - PCT UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM, Tổ trưởng TCĐ xây dựng NTM xã Ngư Thủy Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Ngư Thủy Nam về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

23 903/TB-UBND 26 00:00:00.0/04/2019

TB số 903/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 5/2019.

24 21/TB-TCD 24 00:00:00.0/04/2019

TB số 21/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 02/5/2019.

25 40/TB-UBND 19 00:00:00.0/04/2019

TB số 40/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy.

26 19/TB-TCD 18 00:00:00.0/04/2019

TB số 19/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/4/2019.

27 816/TB-UBND 16 00:00:00.0/04/2019

TB số 816/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc nắm tình hình sản xuất, đời sống và công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Kim Thủy.

28 185/TB-PTQĐ 16 00:00:00.0/04/2019

TB số 185/TB -PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại TT NT Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy.

29 02/TB-NN 12 00:00:00.0/04/2019

CV số 02/TB-NN V/v phân công lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động của phòng NN&PTNT

30 05/TB-TTDVNN 12 00:00:00.0/04/2019

TB số 05/TB-TTDVNN V/v cử cán bộ phụ trách Trung tâm

31 74/TB-KTHT 11 00:00:00.0/04/2019

TB số 74/TB-KTHT V/v phân công lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động của phòng KT&HT

32 18/TB-TCD 10 00:00:00.0/04/2019

TB số 18/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 16 tháng 4 năm 2019

33 758/TB-UBND 09 00:00:00.0/04/2019

TB số 758/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại HN sơ kết tình hình KT-XH, QP-AN quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

34 747/TB-UBND 08 00:00:00.0/04/2019

CV số 747/TB-UBND Kết quả phân tích chất lượng nước giếng của một số hộ dân xã Ngư Thủy Nam

35 731/TB-UBND 05 00:00:00.0/04/2019

TB số 731/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành bàn về công tác chỉnh trang TT Kiến Giang ở khu vực ngoại thương cũ.

36 103/TB-TNMT 05 00:00:00.0/04/2019

TB số 103/TB-TNMT V/v cử cán bộ phụ trách phòng TN&MT

37 713/TB-UBND 03 00:00:00.0/04/2019

TB số 713/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành liên quan về phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật "Nước mắt Bang Rợn".

38 690/TB-UBND 01 00:00:00.0/04/2019

TB số 690/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại xã Hồng Thủy

39 580/TB-VKHCN 25 00:00:00.0/03/2019

TB 580/TB-VKHCN Mời tham dự lớp đào tạo các giải pháp CN mới và chỉ dẫn xử lý KT trong lĩnh vực xay dựng KCHT GT tổ chức tại TP Đà Nẵng

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  Tiếp