Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 1249/TB-TVLDH 21 00:00:00.0/12/2018

TB số 1249/TB-TVLDH Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

161 2132/SNV-XDCQTCBC 20 00:00:00.0/12/2018

HD số 2132/SNV-XDCQTCBC Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, bố trí cán bộ tại Bộ phân Văn phòng Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã

162 83/TB-TCD 18 00:00:00.0/12/2018

TB số 83/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 17/12/2018

163 2820/TB-UBND 18 00:00:00.0/12/2018

TB số 2820/TB-UBND Phân công lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp cuối năm 2018

164 2829/TB-UBND 18 00:00:00.0/12/2018

TB số 2829/TB-UBND Chương trình lãnh đạo huyện viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy và dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

165 09/TB-ĐTTTH 14 00:00:00.0/12/2018

TB số 09/TB-ĐTTTH V/v cử cán bộ phụ trách cơ quan Đài TT-TH Lệ Thủy

166 313/TB-QTTNMT 13 00:00:00.0/12/2018

TB số 313/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

167 2694/TB-UBND 12 00:00:00.0/12/2018

TB số 2694/TB-UBND Kết luận tại hội nghị Hội đồng NVQS huyện

168 82/TB-TCD 10 00:00:00.0/12/2018

TB số 82/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 17/12/2018

169 2691/TB-UBND 10 00:00:00.0/12/2018

TB số 2691/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua hình thức đấu giá tại xã Dương Thủy

170 2678/TB-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

TB số 2678/TB-UBND V/v thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án: Phát triển quỹ đất tại xã Mai Thủy

171 2733/TB-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

TB số 2733/TB-UBND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 3/12/2018

172 2693/TB-UBND 06 00:00:00.0/12/2018

TB số 2693/TB-UBND KL của PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Ban quản lý các công trình công cộng

173 2689/TB-UBND 06 00:00:00.0/12/2018

TB số 2689/TB-UBND Kết luận của PCTUBND huyện tại cuộc họp rà soát công tác GPMB các công trình trên địa bàn

174 2690/TB_UBND 06 00:00:00.0/12/2018

TB số 2690/TB_UBND Kết luận của PCTTTUBND huyện tại Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dấn số và nhà ở năm 2019

175 2679/TB-UBND 05 00:00:00.0/12/2018

TB số 2679/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua hình thức đấu giá QSD đất tại xã Xuân Thủy

176 4226/TB-VP 30 00:00:00.0/11/2018

TB số 4226/TB-VP V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

177 2637/TB-UBND 29 00:00:00.0/11/2018

TB số 2637/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 12/2018

178 2641/TB-UBND 29 00:00:00.0/11/2018

TB số 2641/TB-UBND v/v triệu tập học viên tham gia lớp đào tạo kiến thức về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

179 2618/TB-UBND 28 00:00:00.0/11/2018

TB số 2618/TB-UBND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 03/12/2018

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp