Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 83/TB-TCD 18 00:00:00.0/12/2018

TB số 83/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 17/12/2018

141 2829/TB-UBND 18 00:00:00.0/12/2018

TB số 2829/TB-UBND Chương trình lãnh đạo huyện viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy và dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

142 09/TB-ĐTTTH 14 00:00:00.0/12/2018

TB số 09/TB-ĐTTTH V/v cử cán bộ phụ trách cơ quan Đài TT-TH Lệ Thủy

143 313/TB-QTTNMT 13 00:00:00.0/12/2018

TB số 313/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

144 2694/TB-UBND 12 00:00:00.0/12/2018

TB số 2694/TB-UBND Kết luận tại hội nghị Hội đồng NVQS huyện

145 2691/TB-UBND 10 00:00:00.0/12/2018

TB số 2691/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua hình thức đấu giá tại xã Dương Thủy

146 82/TB-TCD 10 00:00:00.0/12/2018

TB số 82/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 17/12/2018

147 2733/TB-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

TB số 2733/TB-UBND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 3/12/2018

148 2678/TB-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

TB số 2678/TB-UBND V/v thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án: Phát triển quỹ đất tại xã Mai Thủy

149 2693/TB-UBND 06 00:00:00.0/12/2018

TB số 2693/TB-UBND KL của PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Ban quản lý các công trình công cộng

150 2689/TB-UBND 06 00:00:00.0/12/2018

TB số 2689/TB-UBND Kết luận của PCTUBND huyện tại cuộc họp rà soát công tác GPMB các công trình trên địa bàn

151 2690/TB_UBND 06 00:00:00.0/12/2018

TB số 2690/TB_UBND Kết luận của PCTTTUBND huyện tại Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dấn số và nhà ở năm 2019

152 2679/TB-UBND 05 00:00:00.0/12/2018

TB số 2679/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua hình thức đấu giá QSD đất tại xã Xuân Thủy

153 4226/TB-VP 30 00:00:00.0/11/2018

TB số 4226/TB-VP V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

154 2641/TB-UBND 29 00:00:00.0/11/2018

TB số 2641/TB-UBND v/v triệu tập học viên tham gia lớp đào tạo kiến thức về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

155 2637/TB-UBND 29 00:00:00.0/11/2018

TB số 2637/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 12/2018

156 2618/TB-UBND 28 00:00:00.0/11/2018

TB số 2618/TB-UBND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 03/12/2018

157 581/TB-PTQĐ 28 00:00:00.0/11/2018

TB số 581/TB-PTQĐ Cppng khai việc lụa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Hồng Thủy

158 12/TB-UBND 27 00:00:00.0/11/2018

TB số 12/TB-BCĐ Lịch kiểm tra, phúc tra đề nghị các danh hiệu văn hóa

159 2598/TB-UBND 26 00:00:00.0/11/2018

TB số 2598/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp