Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 2372/TB-UBND 23/10/2019

TB số 2372/TB-UBND V/v triệu tập các học viên tham gia lớp đào tạo kiến thức về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ xã, thị trấn

121 2386/TB-UBND 23/10/2019

TB số 2386/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với nhà đầu tư liên quan đến khảo sát địa điểm đề xuất xin chủ trương lập bổ sung Quy hoạch các Dự án điện gió

122 846/TB-ĐBQB 21/10/2019

CV số 846/TB-ĐBQB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ

123 43/TB-TCD 16/10/2019

TB số 43/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/10/2019

124 2323/TB-UBND 15/10/2019

TB số 2323/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng LĐTBXH huyện

125 42/TB-TCD 09/10/2019

TB số 42/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 10 năm 2019

126 2203/TB-UBND 09/10/2019

TB số 2203/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại HN góp ý dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

127 2266/TB-UBND 09/10/2019

TB số 2266/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với các ngành bàn giải quyết diện tích đất thuộc lâm phận BQLRPH ven biển Nam Quảng Bình đã được UBND xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam đưa vào đấu giá QSD đất

128 2265/TB-UBND 09/10/2019

TB số 2265/TB-UBND KL của PCTUBND huyện, Trưởng BCĐ Thi hành án dân sự huyện tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị thi hành án trên địa bàn

129 2254/TB-UBND 08/10/2019

TB số 2254/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại HN 9 tháng năm 2019

130 41/TB-TCD 08/10/2019

TB số 41/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/10/2019

131 106/TB-HĐND 07/10/2019

TB số 106/TB-HĐND Kết luận của CTHĐND huyện tại HN sơ kết tình hình hoạt động của TTHĐND huyện 9 tháng năm 2019

132 2201/TB-UBND 02/10/2019

TB số 2201/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 10 năm 2019

133 2154/TB-UBND 26/09/2019

TB số 2154/TB-UBND Chương trình thăm người cao tuổi nhân kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tê người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 của lãnh đạo huyện

134 2090/TB-UBND 24/09/2019

TB số 2090/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với các ngành liên quan bàn giải quyết vướng mắc trong việc thu tiền cấp QSD đất

135 2132/TB-UBND 23/09/2019

TB số 2132/TB-UBND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01 tháng 10 năm 2019

136 2133/TB-UBND 23/09/2019

TB số 2133/TB-UBND V/v hoãn họp

137 101/TB-HĐND 18/09/2019

TB số 101/TB-HĐND V/v thay đổi đơn vị sinh hoạt của đại biểu HĐND huyện

138 06/TB-CSHVKHXH 17/09/2019

TB số 06/TB-CSHVKHXH V/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

139 2078/TB-UBND 17/09/2019

TB số 2078/TB-UBND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/9/2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp