Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 03/TB-BHXH 08 00:00:00.0/01/2019

TB số 03/TB-BHXH v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lệ Thủy

121 10/TB-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

TB số 10/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 01/2019

122 01/TB-TCD 03 00:00:00.0/01/2019

TB số 01/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 02/01/2019

123 06/TB-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

TB số 06/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng GĐ&ĐT huyện Lệ Thủy

124 2906/TB-UBND 02 00:00:00.0/01/2019

TB số 2906/TB-UBND Kết quả đánh giá, phân loại công tác dân vận chính quyền đối với UBND các xã, thị trấn năm 2018

125 2921/TB-UBND 02 00:00:00.0/01/2019

TB số 2921/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại cuộc họp đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập cấp xã" năm 2018

126 2922/TB-UBND 28 00:00:00.0/12/2018

TB số 2922/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Ngư Thủy Nam, Văn Thủy về KH thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019

127 85/TB-KBLT 27 00:00:00.0/12/2018

TB số 85/TB-KBLT V/v làm việc trong những ngày cuối năm 2018

128 36/DB10NGAY-2018 26 00:00:00.0/12/2018

TB số 36/DB10NGAY-2018 Bản tin dự báo khí tượng thủy văn

129 2195/TB-UBND 26 00:00:00.0/12/2018

TB số 2195/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

130 1105/TB-CCT 26 00:00:00.0/12/2018

TB số 1105/TB-CCT v/v sáp nhập một số đội thuế của Chi cục Thuế

131 547/HD-TTBVTV 25 00:00:00.0/12/2018

HD số 547/HD-TTBVTV Các biện pháp diệt chuột đầu vụ Đông Xuân 2018-2019

132 84/TB_TCD 25 00:00:00.0/12/2018

TB số 84/TB_TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 02 tháng 01 năm 2019

133 06/DBMUA-ĐQB 25 00:00:00.0/12/2018

TB số 06/DBMUA-ĐQB Bản tin dự báo thời tiết thủy văn thời hạn mùa tỉnh Quảng Bình

134 2871/TB-UBND 25 00:00:00.0/12/2018

TB số 2871/TB-UBND Kết luận của PCTTTUBND huyện tại cuộc họp BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện

135 180/KL-HĐND 21 00:00:00.0/12/2018

KL số 180/KL-HĐND Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

136 1249/TB-TVLDH 21 00:00:00.0/12/2018

TB số 1249/TB-TVLDH Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

137 653/TB-PTQĐ 21 00:00:00.0/12/2018

TB số 653/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở

138 2132/SNV-XDCQTCBC 20 00:00:00.0/12/2018

HD số 2132/SNV-XDCQTCBC Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, bố trí cán bộ tại Bộ phân Văn phòng Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã

139 2829/TB-UBND 18 00:00:00.0/12/2018

TB số 2829/TB-UBND Chương trình lãnh đạo huyện viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy và dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp