Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 2385/TB-UBND 30 00:00:00.0/10/2018

TB số 2385/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2016-2021

121 2367/TB-UBND 26 00:00:00.0/10/2018

TB số 2367/TB-UBND Phân công lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2018

122 4222/TB-CT 26 00:00:00.0/10/2018

TB số 4222/TB-CT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Bình

123 06/CQLTT-TCHC 25 00:00:00.0/10/2018

TB số 06/CQLTT-TCHC V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình và Quyền Đội trưởng Đội quản lý thị trường trực thuộc Cục

124 05/CQLTT-TCHC 25 00:00:00.0/10/2018

TB số 05/CQLTT-TCHC V/v giới thiệu mẫu dấu mới của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình và các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục

125 2322/TB-UBND 23 00:00:00.0/10/2018

TB số 2322/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để GPMB công trình đường dây 500Kv

126 905/TB-HĐNVQS 22 00:00:00.0/10/2018

TB số 905/TB-HĐNVQS Dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2019

127 242/ĐLLT-TH 22 00:00:00.0/10/2018

TB số 242/ĐLLT-TH V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Điện lực Lệ Thủy

128 2313/TB_UBND 19 00:00:00.0/10/2018

TB số 2313/TB_UBND Kết luận của PCTUBND huyện tại buổi làm việc với Tổ công tác rà soát, cấp GCN QSD đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án di giãn tại xã Cam, Thanh, Hồng Thủy

129 2289/TB-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

TB số 2289/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSDĐ ở tại xã An Thủy

130 2265/TB-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

TB số 2265/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại cuộc họp để thông qua Đề án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020

131 2279/TB-UBND 16 00:00:00.0/10/2018

TB số 2279/TB-UBND Kết luận của đồng chí Bí thư HU, CTUBND huyện tại buổi gặp mặt - đối thoại với các doanh nghiệp

132 2264/TB-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

TB số 2264/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại HN trao đổi kinh nghiệm về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước năm 2018

133 2240/TB-UBND 11 00:00:00.0/10/2018

TB số 2240/TB-UBND Dự kiến kết quả xét giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại thi trấn Nông trường Lệ Ninh

134 01/TB-BCĐ 10 00:00:00.0/10/2018

TB số 01/TB-BCĐ V/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ Giải quyết việc làm & giảm nghèo bền vững

135 2241/TB-UBND 10 00:00:00.0/10/2018

TB số 2241/TB-UBND KL của PCT UBND huyện tại buổi làm việc bàn giải quyết đơn đề nghị di dời nhà ở do mất an toàn trong mùa mưa lũ của ông Nguyễn Văn Lịch ở thôn Thái Xá, xã Mai Thủy

136 66/TB-TCD 09 00:00:00.0/10/2018

TB số 66/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/10/2018

137 2185/TB-UBND 08 00:00:00.0/10/2018

TB số 2185/TB-UBND Kết luận của Bí thư HU, CTUBND huyện tại HN sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

138 2176/TB-UBND 08 00:00:00.0/10/2018

TB số 2176/TB-UBND Kết luận của PCTTTUBND huyện tại cuộc họp BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018

139 2177/TB-UBND 05 00:00:00.0/10/2018

TB số 2177/TB-UBND V/v ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp