Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 192/TB-VQH 12 00:00:00.0/11/2018

TB số 192/TB-VQH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình

101 2482/TB-UBND 09 00:00:00.0/11/2018

TB số 2482/TB-UBND Kết luận của CTUBND huyện tại Hội nghị phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018

102 2483/TB-UBND 09 00:00:00.0/11/2018

TB số 2483/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại buổi làm việc nắm tình hình thực hiện lộ trình Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 đối với xã Ngư Thủy Bắc và xã Thái Thủy

103 3422/TB-STC 07 00:00:00.0/11/2018

TB số 3422/TB-STC Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

104 295/TB-UBND 07 00:00:00.0/11/2018

TB số 295/TB-UBND v/v giới thiệu chức danh, chữ ký Chánh Thanh tra, Trưởng phòng LĐTBXH, Phó Trường phòng phụ trách phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh

105 2410/TB-UBND 05 00:00:00.0/11/2018

TB số 2410/TB-UBND Kết quả xét giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh

106 123/BCH 05 00:00:00.0/11/2018

Thông báo nhận hàng phục vụ công tác PCTT&TKCN năm 2018

107 123/BCH 05 00:00:00.0/11/2018

Thông báo nhận hàng phục vụ công tác PCTT&TKCN năm 2018

108 2432/TB-UBND 05 00:00:00.0/11/2018

TB số 2432/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB thực hiện công trình đấu giá QSD đất ở tại xã Mỹ Thủy

109 2425/TB-UBND 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 2425/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại buổi làm việc với Tổ rà soát, bóc tách diện tích đất BQL rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình quản lý tại xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam

110 1255/TB-KKt-VP 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 1255/TB-KKt-VP Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng Ban QL Khu Kinh tế

111 4316/TB-CT 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 4316/TB-CT v/v phân công theo dõi, chỉ đạo và phụ trách lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

112 03/TB-BCĐ 01 00:00:00.0/11/2018

TB số 03/TB-BCĐ Phân công trách nhiệm các thành viên trong BCĐ thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn

113 2386/TB-UBND 01 00:00:00.0/11/2018

TB số 2386/TB-UBND Thực hiện thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thực hiện dự án của Tập đoàn FLC trên địa bàn huyện Lệ Thủy

114 239/TB-VPĐK 01 00:00:00.0/11/2018

TB số 239/TB-VPĐK V/v Hủy GCN QSD đất có số phát hành AI 719978 do UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp cho Công ty Cổ phần thiết bị Thực phẩm

115 514/TB-PTQĐ 31 00:00:00.0/10/2018

TB số 514/TB-PTQĐ v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở Mai Thủy, Dương Thủy, Sơn Thủy

116 2391/TB-UBND 31 00:00:00.0/10/2018

TB số 2391/TB-UBND Kết luận tại hội nghị rà soát công tác kiểm soát giết mổ động vật

117 511/TB-PTQĐ 31 00:00:00.0/10/2018

TB số 511/TB-PTQĐ v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại TT Nông trường Lệ Ninh, Lộc Thủy

118 2394/TB-UBND 31 00:00:00.0/10/2018

TB số 2394/TB-UBND v/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 11/2018

119 2385/TB-UBND 30 00:00:00.0/10/2018

TB số 2385/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2016-2021

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp