Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 31/TB-TCKH 20 00:00:00.0/02/2019

TB số 31/TB-TCKH Kế hoạch thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành

101 08/TB-TCD 19 00:00:00.0/02/2019

TB số 08/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/02/2019

102 288/TB-UBND 19 00:00:00.0/02/2019

TB số 288/TB-UBNB Kết luận tại cuộc họp rà soát các nội dung tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2019

103 288/TB-UBND 18 00:00:00.0/02/2019

TB số 288/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại cuộc họp rà soát các nội dung tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2019

104 280/TB-UBND 15 00:00:00.0/02/2019

TB số 280/TB-UBND V/v phân công cán bộ chỉ đạo triển khai đánh chuột đồng loạt bằng thuốc Cat 0,25WP

105 206/TB-CCT 14 00:00:00.0/02/2019

TB số 206/TB-CCT V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018

106 07/TB-TCD 14 00:00:00.0/02/2019

TB số 07/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 12/02/2019

107 04/TB-HĐ 13 00:00:00.0/02/2019

TB số 04/TB-HĐ V/v đấu giá quyền sử dụng địa điểm kinh doanh khu A chợ Tréo

108 36/BQLDA-HC 13 00:00:00.0/02/2019

TB số 36/BQLDA-HC Giới thiệu chức danh và chữ ký của các ông, bà, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

109 30/TB-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

TB số 30/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Thái Thủy

110 239/TB-UBND 31 00:00:00.0/01/2019

TB số 239/TB-UBND V/v giao nhiệm vụ kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn huyện

111 14/CT-HĐND 30 00:00:00.0/01/2019

CT số 14/CT-HĐND Công tác trọng tâm năm 2019 của Thường trực HĐND và hai Ban HĐND huyện

112 216/TB-UBND 29 00:00:00.0/01/2019

TB số 216/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại cuộc họp nghe Đơn vị đề xuất dự án báo cáo dự án đầu tư tuyến đường 34m nối đường Quang Trung đi đường 30 theo hình thức đối tác công tư

113 CHUONG TRINH 29 00:00:00.0/01/2019

Chương trình tổ chức các hoạt động tại Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2019

114 215/TB-UBND 29 00:00:00.0/01/2019

TB số 215/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên - môi trường và công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2019

115 205/TB-UBND 29 00:00:00.0/01/2019

TB số 205/TB-UBND Chương trình thăm, tặng quà người có công tiêu biểu (do UBND tỉnh ủy quyền) của lãnh đạo huyện

116 KỊCH BẢN 29 00:00:00.0/01/2019

Kịch bản chi tiết Lễ rước nước, chương trình khai mạc, văn nghệ tại Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2019

117 03_2019/TT-BTC 29 00:00:00.0/01/2019

TT số 03_2019/TT-BTC Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

118 193/TB-SGTVT 28 00:00:00.0/01/2019

TB số 193/TB-SGTVT Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

119 03/TB-ĐUCQLTT 25 00:00:00.0/01/2019

TB số 03/TB-ĐUCQLTT v/v giới thiệu mẫu dấu Đảng ủy Cục Quản lý thị trường; chức danh, chữ ký của Bí thư Đảng ủy Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp