Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 2566/TB-UBND 15/11/2019

TB số 2566/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

101 2565/TB-UBND 15/11/2019

TB số 2565/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

102 2557/TB-UBND 14/11/2019

TB số 2557/TB-UBND Kết luận của CTUBND huyện tại Hội nghị phiên thường tháng 10 năm 2019

103 2560/TB-UBND 14/11/2019

TB số 2560/TB-UBND Chương trình thăm các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của lãnh đạo huyện

104 49/TB-TCD 11/11/2019

TB số 49/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/11/2019

105 522/TB-PTQĐ 08/11/2019

TB số 522/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 04 xã Trường Thủy, An Thủy, Liên Thủy và Xuân Thủy

106 2172/TB-BCH 08/11/2019

TB số 2172/TB-BCH V/v giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ Phó Tham mưu trưởng BCH BĐBP Quảng Bình

107 2489/TB-UBND 06/11/2019

TB số 2489/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với các ngành liên quan về điều chuyển công an chính quy vê công tác tại xã

108 513/TB-PTQĐ 05/11/2019

TB số 513/TB-UBND Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

109 2457/TB-UBND 01/11/2019

TB số 2457/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo thu hồi đất để thu hồi đất thực hiện dự án đường dây 500kv

110 2464/TB-UBND 01/11/2019

TB số 2464/TB-UBND Phân công lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021

111 113/TB-HĐND 01/11/2019

TB số 113/TB-HĐND V/v phân công đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ hợp thứ 12

112 2458/TB-UBND 01/11/2019

TB số 2458/TB-UBND V/v thu hồi đất GPMB để xây dựng công trình đường dây 500kv

113 2471/TB-UBND 01/11/2019

TB số 2471/TB-UBND Kết luận của PCTUBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết các vướng mắc về công tác GPMB trên địa bàn

114 2432/TB-UBND 29/10/2019

TB số 2432/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 11 năm 2019

115 4363/TB-TSQS 29/10/2019

TB số 4363/TB-TSQS V/v Khán tuyển phi công quân sự, năm học 2020-2021

116 2414/TB-UBND 28/10/2019

TB số 2414/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế và Hạ tầng

117 2416/TB-UBND 28/10/2019

TB số 2416/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại buổi làm việc khai thác titan trên địa bàn xã Ngư Thủy Nam

118 44/TB-TCD 25/10/2019

TB số 24/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01 tháng 01 năm 2019

119 109/TB-HĐND 25/10/2019

TB số 109/TB-HĐND Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp