Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 2845/TB-UBND 26/12/2019

TB số 2845/TB-UBND Kết luận của CT UBND huyện tại cuộc họp bàn đưa công an chính quy về công tác tại xã

81 146/TB-HĐND 26/12/2019

TB số 146/TB-HĐND Kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX

82 147/KL-HĐND 26/12/2019

KL số 147/KL-HĐND Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX

83 03/TB-BTC 23/12/2019

TB số 03/TB-BTC Phân công trách nhiệm các tiểu ban tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

84 2784/TB-UBND 20/12/2019

TB số 2784/TB-UBND Chương trình dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm gia đình chính sách của lãnh đạo huyện

85 58/TB-TCD 18/12/2019

TB số 58/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/12/2019

86 2804/TB-UBND 18/12/2019

TB số 2804/TB-UBND Phân công lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri với đại diện HDDND tỉnh, đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021

87 2784/TB-UBND 17/12/2019

TB số 2784/TB-UBND Chương trình dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm gia đình chính sách của lãnh đạo huyện

88 595/TB-PTQD 10/12/2019

TB số 595/TB-PTQD Công khai v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại TT Kiến Giang

89 2759/TB-UBND 10/12/2019

TB số 2759/TB-UBND KL của CTUBND, CTHĐNVQS huyện tại Hội nghị Hội đồng NVQS huyện

90 596/TB-PTQD 10/12/2019

TB số 596/TB-PTQD Công khai v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại Hồng Thủy

91 597/TB-PTQĐ 10/12/2019

TB số 597/TB-PTQĐ Công khai v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại xã Hoa Thủy

92 56/TB-TCD 09/12/2019

TB số 56/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 16 tháng 12 năm 2019

93 2654/TB-UBND 28/11/2019

TB số 2654/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 12 năm 2019

94 2660/TB-UBND 27/11/2019

TB số 2660/TB-UBND KL của PCTUBND huyện, Trưởng BCĐ đảm bảo ANTT thi công công trình Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà, đoạn qua thị trấn Nông trường Lệ ninh

95 2658/TB-UBND 27/11/2019

TB số 2658/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo các xã Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy về cấp GCN QSD đất cho các hộ di giãn dân trên địa bàn

96 50/TB-UBND 26/11/2019

TB số 50/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/11/2019

97 51/TB-TCD 25/11/2019

TB số 51/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 02 tháng 12 năm 2019

98 564/TB-PTQĐ 25/11/2019

TB số 564/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất

99 552/TB-PTQĐ 18/11/2019

TB số 552/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp