Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 1249/TB-TVLDH 21 00:00:00.0/12/2018

TB số 1249/TB-TVLDH Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

61 180/KL-HĐND 21 00:00:00.0/12/2018

KL số 180/KL-HĐND Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

62 653/TB-PTQĐ 21 00:00:00.0/12/2018

TB số 653/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở

63 2132/SNV-XDCQTCBC 20 00:00:00.0/12/2018

HD số 2132/SNV-XDCQTCBC Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, bố trí cán bộ tại Bộ phân Văn phòng Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã

64 2829/TB-UBND 18 00:00:00.0/12/2018

TB số 2829/TB-UBND Chương trình lãnh đạo huyện viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy và dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

65 2820/TB-UBND 18 00:00:00.0/12/2018

TB số 2820/TB-UBND Phân công lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp cuối năm 2018

66 83/TB-TCD 18 00:00:00.0/12/2018

TB số 83/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 17/12/2018

67 09/TB-ĐTTTH 14 00:00:00.0/12/2018

TB số 09/TB-ĐTTTH V/v cử cán bộ phụ trách cơ quan Đài TT-TH Lệ Thủy

68 313/TB-QTTNMT 13 00:00:00.0/12/2018

TB số 313/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

69 2694/TB-UBND 12 00:00:00.0/12/2018

TB số 2694/TB-UBND Kết luận tại hội nghị Hội đồng NVQS huyện

70 82/TB-TCD 10 00:00:00.0/12/2018

TB số 82/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 17/12/2018

71 2691/TB-UBND 10 00:00:00.0/12/2018

TB số 2691/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua hình thức đấu giá tại xã Dương Thủy

72 2678/TB-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

TB số 2678/TB-UBND V/v thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án: Phát triển quỹ đất tại xã Mai Thủy

73 2733/TB-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

TB số 2733/TB-UBND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 3/12/2018

74 2689/TB-UBND 06 00:00:00.0/12/2018

TB số 2689/TB-UBND Kết luận của PCTUBND huyện tại cuộc họp rà soát công tác GPMB các công trình trên địa bàn

75 2693/TB-UBND 06 00:00:00.0/12/2018

TB số 2693/TB-UBND KL của PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Ban quản lý các công trình công cộng

76 2690/TB_UBND 06 00:00:00.0/12/2018

TB số 2690/TB_UBND Kết luận của PCTTTUBND huyện tại Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dấn số và nhà ở năm 2019

77 2679/TB-UBND 05 00:00:00.0/12/2018

TB số 2679/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua hình thức đấu giá QSD đất tại xã Xuân Thủy

78 4226/TB-VP 30 00:00:00.0/11/2018

TB số 4226/TB-VP V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

79 2641/TB-UBND 29 00:00:00.0/11/2018

TB số 2641/TB-UBND v/v triệu tập học viên tham gia lớp đào tạo kiến thức về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp