Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 599/TB-UBND 27 00:00:00.0/03/2019

TB số 599/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc nắm tình hình thực hiện lộ trình Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

61 625/TB-UBND 25 00:00:00.0/03/2019

TB số 625/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc bàn giải quyết KN của ông Hoàng Văn Thắng thường trú tại TDP Thượng Giang, TTKG.

62 14/TB_TCD 25 00:00:00.0/03/2019

TB số 14/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 01/4/2019.

63 133/TB-PTQĐ 21 00:00:00.0/03/2019

TB số 133/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy

64 520/TB-UBND 20 00:00:00.0/03/2019

TB số 520/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Cam Thủy

65 03/TB-TTDVNN 19 00:00:00.0/03/2019

TB số 03/TB-TTDVNN Giá vacxin và công tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2019

66 547/TB-UBND 18 00:00:00.0/03/2019

TB số 547/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp Tổ kiểm tra, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng

67 118/TB-PTQĐ 18 00:00:00.0/03/2019

TB số 118/TB-PTQĐ Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Lộc Thủy

68 12/TB-TCD 18 00:00:00.0/03/2019

TB số 12/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/3/2019

69 02/TB-TTDVNN 15 00:00:00.0/03/2019

TB số 02/TB-TTDVNN V/v thực hiện kiểm soát giết mổ trên địa bàn huyện.

70 493/TB-UBND 13 00:00:00.0/03/2019

TB số 493/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Sơn - PCT UBND huyện tại cuộc họp TCĐ rà soát diện tích đất UBND tỉnh thu hồi giao đất cho UBND xã Kim Thủy quản lý theo QĐ số 3440/QĐ-UBND ngày 17/10/2018.

71 03/TB-BCĐ 13 00:00:00.0/03/2019

TB số 03/TB-TB-BCĐ V/v phân công cán bộ chỉ đạo triển khai phun hóa chất

72 01/TB-BCĐ 12 00:00:00.0/03/2019

01/TB-BCĐ Phân công trách nhiệm thành viên BCĐ

73 476/TB-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

TB số 476/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Văn Thủy về tình hình xây dựng trường học đạt Chuẩn Quốc gia

74 466/TB-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

TB số 466/TB-UBND KL của CTUBND huyện, Trưởng BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện tại HN tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018

75 83/TB-GPMB 11 00:00:00.0/03/2019

TB số 83/TB-GPMB KH chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án: Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đồng Hà tại khu vực huyện Lệ Thủy

76 07/TB-BQL 11 00:00:00.0/03/2019

TB số 07/TB-BQL V/v phân công lãnh đạo phụ trách, điều hành hoạt động của BQL các công trình công cộng huyện Lệ Thủy

77 461/TB-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

TB số 461/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại HN phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019

78 477/TB-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

TB số 477/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Kim Thủy về tình hình đầu tư xây dựng để chuyển đổi trường TH Kim Thủy sang mô hình bán trú

79 01/TB-NN 08 00:00:00.0/03/2019

TB số 01/TB-NN V/v tổ chức trực báo ngày 11/3/2019

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp