Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 323/TB-UBND 28/02/2020

TB số 323/TB-UBND V/v phân công Thủ trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy

41 350/TB-UBND 27/02/2020

TB số 350/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 03 năm 2020

42 14/TB-TCD 25/02/2020

TB số 14/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 02 tháng 3 năm 2020

43 314/TB-UBND 25/02/2020

TB số 314/TB-UBND Phân công lãnh đạo phòng ban phụ trách xã về đích NTM năm 2020

44 299/TB-UBND 24/02/2020

TB số 299/TB-UBND Chương trình thăm các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam của lãnh đạo huyện

45 26/TB-HĐND 21/02/2020

TB số 26/TB-HĐND V/v điều chỉnh chương trình giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

46 20/BCĐ-VĐHMTN 20/02/2020

TB số 20/BCĐ-VĐHMTN Lời kêu gọi của BCĐ vận động hiến máu tình nguyên về việc vận động tham gia Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 1 năm 2020

47 12/TB-TCD 18/02/2020

TB số 12/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 17/02/2020

48 04/TB-TTDVNN 14/02/2020

TB số 04/TB-TTDVNN Tình hình bệnh đạo ôn lá hại lúa và hướng dẫn biện pháp phòng trừ

49 39/TB-PTQĐ 13/02/2020

TB số 39/TB-PTQĐ V/v Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

50 01/Ctr-BCĐ 13/02/2020

CTr số 01/Ctr-BCĐ Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

51 11/TB-TCD 12/02/2020

TB số 11/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 17/02/2020

52 01/TB-BCDPCDB 07/02/2020

TB số 01/TB-BCDPCDB Phân công trách nhiệm các thành viên trong BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

53 171/KH-UBND 07/02/2020

KH số 171/KH-UBND Giám sát, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

54 02/HD-TTDVNN 07/02/2020

TB số 02/HD-TTDVNN Tình hình bọ trĩ hại lúa Đông Xuân, sâu keo mùa thu hại ngô và hướng dẫn biện pháp phòng trừ

55 146/TB-UBND 04/02/2020

TB số 146/TB-UBND KL của CT UBND huyện tại HN bàn các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

56 09/TB-TCD 04/02/2020

TB số 09/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 03/02/2020

57 06/TB-BTC 03/02/2020

TB số 06/TB-BTC V/v dừng tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2020

58 142/TB-UBND 31/01/2020

TB số 142/TB-UBND Chương trình thăm các đơn vị sản xuất đầu năm 2020 của lãnh đạo huyện.

59 134/TB-UBND 30/01/2020

TB số 134/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 02 năm 2020

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp