Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 113/TB-PTQĐ 30/03/2020

TB số 113/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất

21 613/TB-UBND 27/03/2020

TB số 613/TB-UBND Kết luận của CT UBND huyện, Trưởng BCĐ tại HN bàn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

22 16/TB-TGHU 27/03/2020

TB số 16/TB-TGHU Giới thiệu chức danh và chữ ký

23 801/CALT 27/03/2020

TB số 801/CALT V/v thực hiện QĐ số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của TTg Chính phủ

24 62/TB-PHQN 25/03/2020

TB số 62/TB-PHQN Tuyển sinh bậc đại học, đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2020 tại Phân hiệu Quảng Nam

25 568/TB-UBND 24/03/2020

TB số 568/TB-UBND V/v hoãn thực hiện nghi thức Chào cờ hàng tháng

26 562/TB-UBND 23/03/2020

TB số 562/TB-UBND Kết luận của PCTUBND huyện, Trưởng BCĐ tại cuộc họp bàn việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về cách lý tập trung tại huyện

27 197/TB-BCH 12/03/2020

TB số 197/TB-BCH Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Chỉ huy trưởng - Động viên, Ban CHQS huyện Lệ Thủy

28 385/TB-KBLT 11/03/2020

TB số 385/TB-KBLT V/v phòng chống dịch bệnh CoVid-19 tại trụ sở KBNN Lệ Thủy

29 23/TB-TCD 11/03/2020

TB số 23/TB-TCD V/v tạm hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện

30 20/TB-TCD 10/03/2020

TB số 20/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 16 tháng 3 năm 2020

31 34/TB-BCDHMTN 09/03/2020

TB số 34/TB-BCDHMTN Hoãn tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020

32 231/TB-ĐHQB 09/03/2020

TB số 231/TB-ĐHQB Tuyển sinh thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước tại trường Đại học Quảng Bình

33 411/TB-UBND 06/03/2020

TB số 411/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại HN phiên thường kỳ tháng 02 năm 2020

34 37/TB-HDND 06/03/2020

TB số 37/TB-HDND V/v phân công phụ trách cơ quan

35 410/TB-UBND 06/03/2020

TB số 410/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình XDCB trên địa bàn huyện

36 660/TB-VPUBND 05/03/2020

TB số 660/TB-VPUBND V/v giới thiệu chữ ký của đồng chí Trần Văn Hoài, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

37 383/TB-UBND 03/03/2020

TB số 383/TB-UBND Kết luận của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo tại Hội nghị bàn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra .

38 02/TB-TTSFL 02/03/2020

TB số 02/TB-TTSFL Tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

39 323/TB-UBND 28/02/2020

TB số 323/TB-UBND V/v phân công Thủ trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp