Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 2432/TB-UBND 05 00:00:00.0/11/2018

TB số 2432/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB thực hiện công trình đấu giá QSD đất ở tại xã Mỹ Thủy

181 123/BCH 05 00:00:00.0/11/2018

Thông báo nhận hàng phục vụ công tác PCTT&TKCN năm 2018

182 123/BCH 05 00:00:00.0/11/2018

Thông báo nhận hàng phục vụ công tác PCTT&TKCN năm 2018

183 2410/TB-UBND 05 00:00:00.0/11/2018

TB số 2410/TB-UBND Kết quả xét giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh

184 1255/TB-KKt-VP 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 1255/TB-KKt-VP Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng Ban QL Khu Kinh tế

185 2425/TB-UBND 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 2425/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại buổi làm việc với Tổ rà soát, bóc tách diện tích đất BQL rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình quản lý tại xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam

186 4316/TB-CT 02 00:00:00.0/11/2018

TB số 4316/TB-CT v/v phân công theo dõi, chỉ đạo và phụ trách lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

187 239/TB-VPĐK 01 00:00:00.0/11/2018

TB số 239/TB-VPĐK V/v Hủy GCN QSD đất có số phát hành AI 719978 do UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp cho Công ty Cổ phần thiết bị Thực phẩm

188 03/TB-BCĐ 01 00:00:00.0/11/2018

TB số 03/TB-BCĐ Phân công trách nhiệm các thành viên trong BCĐ thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn

189 2386/TB-UBND 01 00:00:00.0/11/2018

TB số 2386/TB-UBND Thực hiện thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thực hiện dự án của Tập đoàn FLC trên địa bàn huyện Lệ Thủy

190 2391/TB-UBND 31 00:00:00.0/10/2018

TB số 2391/TB-UBND Kết luận tại hội nghị rà soát công tác kiểm soát giết mổ động vật

191 2394/TB-UBND 31 00:00:00.0/10/2018

TB số 2394/TB-UBND v/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 11/2018

192 511/TB-PTQĐ 31 00:00:00.0/10/2018

TB số 511/TB-PTQĐ v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại TT Nông trường Lệ Ninh, Lộc Thủy

193 514/TB-PTQĐ 31 00:00:00.0/10/2018

TB số 514/TB-PTQĐ v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở Mai Thủy, Dương Thủy, Sơn Thủy

194 2385/TB-UBND 30 00:00:00.0/10/2018

TB số 2385/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2016-2021

195 133/TB-HĐND 30 00:00:00.0/10/2018

TB số 133/TB-HĐND Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức Kỳ hợp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

196 2367/TB-UBND 26 00:00:00.0/10/2018

TB số 2367/TB-UBND Phân công lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2018

197 4222/TB-CT 26 00:00:00.0/10/2018

TB số 4222/TB-CT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Bình

198 05/CQLTT-TCHC 25 00:00:00.0/10/2018

TB số 05/CQLTT-TCHC V/v giới thiệu mẫu dấu mới của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình và các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục

199 06/CQLTT-TCHC 25 00:00:00.0/10/2018

TB số 06/CQLTT-TCHC V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình và Quyền Đội trưởng Đội quản lý thị trường trực thuộc Cục

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp