Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 581/TB-PTQĐ 28 00:00:00.0/11/2018

TB số 581/TB-PTQĐ Cppng khai việc lụa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Hồng Thủy

181 12/TB-UBND 27 00:00:00.0/11/2018

TB số 12/TB-BCĐ Lịch kiểm tra, phúc tra đề nghị các danh hiệu văn hóa

182 2598/TB-UBND 26 00:00:00.0/11/2018

TB số 2598/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án

183 2587/TB-UBND 23 00:00:00.0/11/2018

TB số 2587/TB-UBND Kết luận tại Hội nghị bàn giải pháp liên kết bao tiêu sản phẩm lúa và công tác phòng chống hạn hán cho sản xuất nông nghiệp

184 09/TB-CSHVKHXH 22 00:00:00.0/11/2018

TB số 09/TB-CSHVKHXH V/v tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành chính sách công và luật kinh tế

185 2580/TB-UBND 21 00:00:00.0/11/2018

TB số 2580/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án: Tạo quỹ đất khu dân cư Quy Hậu

186 2567/TB-UBND 21 00:00:00.0/11/2018

TB số 2567/TB-UBND Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân

187 2578/TB-UBND 21 00:00:00.0/11/2018

TB số 2578/TB-UBND V/v thu hồi đất để GPMB Dự án: Đấu giá đất ở tại thị trấn Kiến Giang

188 69/TB-VPĐP 20 00:00:00.0/11/2018

TB số 69/TB-VPĐP Kế hoạch thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM

189 2508/TB-UBND 20 00:00:00.0/11/2018

TB số 2508/TB-UBND Kết luận của PCT TT UBND huyện tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện "Ngày Pháp luật" và 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 2018

190 2568/TB-UBND 20 00:00:00.0/11/2018

TB số 2568/TB-UBND KL của PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án quản lý, sử dụng tài sản công UBND tỉnh chuyển cho UBND huyện

191 2508/TB-UBND 20 00:00:00.0/11/2018

TB số 2508/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND huyện tại HN Tổng kết 5 năm thực hiện "Ngày pháp luật" và 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 2018

192 281/TB-QTTNMT 20 00:00:00.0/11/2018

TB số 281/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

193 2529/TB-UBND 16 00:00:00.0/11/2018

TB số 2529/TB-UBND V/v giao đất không thông qua hình thức đấu giá tại thị trấn Kiến Giang

194 78/TB-TCD 16 00:00:00.0/11/2018

TB số 78/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/11/2018

195 2425/TB-BCH 14 00:00:00.0/11/2018

TB số 2425/TB-BCH V/v Giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ

196 17/TB-LĐTB&XH 13 00:00:00.0/11/2018

TB số 17/TB-LĐTB&XH Kế hoạch kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018

197 76/TB-TCD 12 00:00:00.0/11/2018

TB số 76/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/11/2018

198 192/TB-VQH 12 00:00:00.0/11/2018

TB số 192/TB-VQH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình

199 2482/TB-UBND 09 00:00:00.0/11/2018

TB số 2482/TB-UBND Kết luận của CTUBND huyện tại Hội nghị phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp