Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 277/TB-PTQĐ 10/06/2019

TB số 277/TB-PTQĐ Công khai V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại TT NT Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy.

181 275/TB-PTQĐ 10/06/2019

Tb số 275/TB-PTQĐ Công khai V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đấtb tại xã Hồng Thủy lần 2, huyện Lệ Thủy.

182 1252/TB-UBND 10/06/2019

TB số 1252/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo các phòng ban và xã Xuân Thủy về tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

183 1218/TB-UBND 07/06/2019

TB số 1218/TB-UBND Kết luận của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam về đề xuất khảo sát, nghiên cứu phát triển đầu tư dự án điện gió

184 28/TB-TCD 07/06/2019

TB số 28/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 03/6/2019

185 1179/Tb-UBND 31/05/2019

TB số 1179/TB-UBND Phân công lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện

186 1158/TB-UBND 31/05/2019

TB số 1158/TB-UBND Kết luận của UBND huyện tai buổi làm việc tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy

187 1166/TB-UBND 30/05/2019

TB số 1166/TB-UBND Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các hộ dân xã Ngư Thủy Nam

188 1144/TB-UBND 29/05/2019

TB số 1144/TB-UBND V/v hủy Thông báo thu hồi đất và Kế hoạch thu hồi đất

189 24/TB-TCD 17/05/2019

TB số 24/TB-TCD Nội dung tiếp công dân ngày 15/5/2019.

190 23/TB-TCD 10/05/2019

TB số 23/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 5 năm 2019

191 967/TB-UBND 09/05/2019

TB số 967/TB-UBND Điều chỉnh thời gian dự kiến của Thông báo 654/TB-UBND ngày 27/3/2019 của UBND huyện

192 22/TB-TCD 06/05/2019

TB số 22/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 02/5/2019

193 918/TB-UBND 02/05/2019

TB số 918/TB-UBND V/v ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

194 851/TB-UBND 22/04/2019

TB số 851/TB-UBND Lịch thăm đồng vụ Đông Xuân 2018 - 2019

195 795/TB-UBND 12/04/2019

TB số 795/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của bà Trần Thị Thanh Nhàn, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy

196 757/TB-UBND 10/04/2019

TB số 757/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Động Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng

197 742/TB-UBND 08/04/2019

TB số 742/TB-UBND Phân công các ngành, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị phụ trách các xã về đích NTM năm 2019

198 745/TB-UBND 08/04/2019

TB số 745/TB-UBND KL của ông Lê Văn Sơn - PCT UBND huyện tại HN công bố QĐ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến 2020, định hướng đến 2030.

199 35/TB-HĐND 05/04/2019

TB số 35/TB-HĐND KL của đồng chí Lê Văn Bảo - Chủ tịch HĐND huyện tại HN sơ kết tình hình hoạt động của TT HĐND huyện Quí I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp