Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 10/BC-HĐND 03 00:00:00.0/03/2015

Tình hình hoạt động của TT HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2015

101 15/BC-UBND 26 00:00:00.0/02/2015

Tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

102 03/BC-BATGT 09 00:00:00.0/02/2015

KH số 03/BC-BATGT Đảm bảo trật tự ATGT năm 2015

103 11/BC-UBND 06 00:00:00.0/02/2015

BC số 11/BC-UBND Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 01 năm 2015

104 04/BC-HĐND 14 00:00:00.0/01/2015

BC số 04/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi TXCT của đại biểu HĐND huyện

105 08/BC-SGTVT 12 00:00:00.0/01/2015

BC số 08/BC-SGTVT V/v tách 4 loại đường GTNT trong bộ tiêu chí NTM

106 146/BC-UBND 14 00:00:00.0/11/2014

BC số 146/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2014

107 131/BC-UBND 20 00:00:00.0/10/2014

BC số 131/BC-UBND Tình hình KT - XH, QP - AN 9 tháng đầu năm

108 120/BC-UBND 30 00:00:00.0/09/2014

BC số 120/BC-UBND Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện kế hoạch KT-XH 5 năm 2011-2015, kế hoạch 5 năm 2016-2020

109 113/BC-UBND 16 00:00:00.0/09/2014

BC số 113/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2014

110 13/BC-BCĐ 07 00:00:00.0/08/2014

BC số 13/BC-BCĐ Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm

111 128/BC-HĐND 06 00:00:00.0/08/2014

BC số 128/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện

112 67/BC-UBND 24 00:00:00.0/06/2014

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014

113 27/BC - BCĐ 19 00:00:00.0/02/2014

BC số: 27/BC - BCĐ Kết quả thực hiên Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM năm 2014

114 08/BC-HĐND 13 00:00:00.0/02/2014

Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 9 , HĐND huyện khóa XIX

115 02/BC-BATGT 09 00:00:00.0/02/2014

BC số 02/BC-BATGT Kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2014

116 13/BC-UBND 08 00:00:00.0/02/2014

Báo cáo kết quả nắm bắt tình hinhviệc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6