Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 131/BC-UBND 20 00:00:00.0/10/2014

BC số 131/BC-UBND Tình hình KT - XH, QP - AN 9 tháng đầu năm

101 120/BC-UBND 30 00:00:00.0/09/2014

BC số 120/BC-UBND Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện kế hoạch KT-XH 5 năm 2011-2015, kế hoạch 5 năm 2016-2020

102 113/BC-UBND 16 00:00:00.0/09/2014

BC số 113/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2014

103 13/BC-BCĐ 07 00:00:00.0/08/2014

BC số 13/BC-BCĐ Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm

104 128/BC-HĐND 06 00:00:00.0/08/2014

BC số 128/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện

105 67/BC-UBND 24 00:00:00.0/06/2014

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014

106 27/BC - BCĐ 19 00:00:00.0/02/2014

BC số: 27/BC - BCĐ Kết quả thực hiên Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM năm 2014

107 08/BC-HĐND 13 00:00:00.0/02/2014

Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 9 , HĐND huyện khóa XIX

108 02/BC-BATGT 09 00:00:00.0/02/2014

BC số 02/BC-BATGT Kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2014

109 13/BC-UBND 08 00:00:00.0/02/2014

Báo cáo kết quả nắm bắt tình hinhviệc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6