Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 30/BC-HĐND 16 00:00:00.0/06/2015

BC số 30/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND

81 74/BC-UBND 11 00:00:00.0/06/2015

BC số 74/BC-UBND Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 5 , nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015

82 25/BC-HĐND 03 00:00:00.0/06/2015

BC số 25/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HĐND huyện tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2015

83 61/BC-UBND 26 00:00:00.0/05/2015

BC số 61/BC-UBND Sơ kết tình hình thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2015

84 51/BC-UBND 13 00:00:00.0/05/2015

BC số 51/BC-UBND Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 4 nhiệm vụ tháng 5 năm 2015

85 20/BC-HĐND 04 00:00:00.0/05/2015

BC số 20/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HĐND tháng 4 nhiệm vụ tháng 5 năm 2015

86 43/BC-UBND 25 00:00:00.0/04/2015

BC số 43/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX

87 34/BC-UBND 06 00:00:00.0/04/2015

BC số 34/BC-UBND Tình hình KT - XH, QP - AN quý I, nhiệm vụ quý II năm 2015

88 29/BC-UBND 30 00:00:00.0/03/2015

BC số 29/BC-UBND Kết quả tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015

89 15/BC-HĐND 26 00:00:00.0/03/2015

BC số 15/BC-HĐND Tình hình hoạt động TT HĐND trong quý I, nhiệm vụ quý II năm 2015

90 19/BC-UBND 12 00:00:00.0/03/2015

Tình hình KT - XH, QP - AN quý I năm 2015

91 12/BC-HĐND 12 00:00:00.0/03/2015

Tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa TT HĐND với BTT UBMTTQVN huyện

92 17/BC-UBND 06 00:00:00.0/03/2015

Tình hình thực hiện công tác CCHC quý I

93 10/BC-HĐND 03 00:00:00.0/03/2015

Tình hình hoạt động của TT HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2015

94 15/BC-UBND 26 00:00:00.0/02/2015

Tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

95 03/BC-BATGT 09 00:00:00.0/02/2015

KH số 03/BC-BATGT Đảm bảo trật tự ATGT năm 2015

96 11/BC-UBND 06 00:00:00.0/02/2015

BC số 11/BC-UBND Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 01 năm 2015

97 04/BC-HĐND 14 00:00:00.0/01/2015

BC số 04/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi TXCT của đại biểu HĐND huyện

98 08/BC-SGTVT 12 00:00:00.0/01/2015

BC số 08/BC-SGTVT V/v tách 4 loại đường GTNT trong bộ tiêu chí NTM

99 146/BC-UBND 14 00:00:00.0/11/2014

BC số 146/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2014

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  Tiếp