Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 145/BC-UBND 30 00:00:00.0/09/2015

Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX

81 138/BC-UBND 28 00:00:00.0/09/2015

Tình hình triển khai luật HTX năm 2012 và công tác chỉ đạo ĐH điểm HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện

82 137/BC-UBND 28 00:00:00.0/09/2015

Tổng kết sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2016

83 130/BC-UBND 11 00:00:00.0/09/2015

Tình hình tổ chức Lễ hội bơi đua thuyền và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9

84 83/BC-HĐND 07 00:00:00.0/09/2015

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2015

85 82/BC-BCĐ 25 00:00:00.0/06/2015

BC số 82/BC-BCĐ Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

86 32/BC-BCĐ 19 00:00:00.0/06/2015

BC số 32/BC-BCĐ Tình hình thực hiện CT MTQG xây dựng NTM trong 6 tháng đầu năm 2015

87 30/BC-HĐND 16 00:00:00.0/06/2015

BC số 30/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND

88 74/BC-UBND 11 00:00:00.0/06/2015

BC số 74/BC-UBND Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 5 , nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015

89 25/BC-HĐND 03 00:00:00.0/06/2015

BC số 25/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HĐND huyện tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2015

90 61/BC-UBND 26 00:00:00.0/05/2015

BC số 61/BC-UBND Sơ kết tình hình thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2015

91 51/BC-UBND 13 00:00:00.0/05/2015

BC số 51/BC-UBND Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 4 nhiệm vụ tháng 5 năm 2015

92 20/BC-HĐND 04 00:00:00.0/05/2015

BC số 20/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HĐND tháng 4 nhiệm vụ tháng 5 năm 2015

93 43/BC-UBND 25 00:00:00.0/04/2015

BC số 43/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX

94 34/BC-UBND 06 00:00:00.0/04/2015

BC số 34/BC-UBND Tình hình KT - XH, QP - AN quý I, nhiệm vụ quý II năm 2015

95 29/BC-UBND 30 00:00:00.0/03/2015

BC số 29/BC-UBND Kết quả tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015

96 15/BC-HĐND 26 00:00:00.0/03/2015

BC số 15/BC-HĐND Tình hình hoạt động TT HĐND trong quý I, nhiệm vụ quý II năm 2015

97 19/BC-UBND 12 00:00:00.0/03/2015

Tình hình KT - XH, QP - AN quý I năm 2015

98 12/BC-HĐND 12 00:00:00.0/03/2015

Tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa TT HĐND với BTT UBMTTQVN huyện

99 17/BC-UBND 06 00:00:00.0/03/2015

Tình hình thực hiện công tác CCHC quý I

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  Tiếp