Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 11/BC-HĐND 02 00:00:00.0/02/2018

BC số 11/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 1 và nhiệm vụ tháng 2 năm 2018

61 16/BC-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

BC số 16/BC-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

62 17/BC-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

BC số 17/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

63 07/BC-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

BC số 07/BC-UBND Tổng kết công tác thu ngân sách năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách năm 2018

64 01/BC-HĐND 05 00:00:00.0/01/2018

BC số 01/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND huyện sau Kỳ họp thứ 6

65 188/BC-HĐND 02 00:00:00.0/01/2018

BC số 188/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện sau Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

66 298/BC-UBND 25 00:00:00.0/12/2017

BC số 298/BC-UBND Tình hình thực hiện chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2017

67 280/BC-UBND 12 00:00:00.0/12/2017

BC số 280/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

68 2677/BCĐ 01 00:00:00.0/12/2017

CV số 2677/BCĐ V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 kế hoạch năm 2018

69 266/BC-UBND 01 00:00:00.0/12/2017

BC số 266/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

70 245/BC-UBND 14 00:00:00.0/11/2017

BC số 245/BC-UBND Kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017

71 241/BC-UBND 09 00:00:00.0/11/2017

BC số 241/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm còn lại năm 2017

72 110/BC-HĐND 08 00:00:00.0/11/2017

BC số 110/BC-HĐND V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri

73 145/BC-UBND 30 00:00:00.0/09/2015

Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX

74 138/BC-UBND 28 00:00:00.0/09/2015

Tình hình triển khai luật HTX năm 2012 và công tác chỉ đạo ĐH điểm HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện

75 137/BC-UBND 28 00:00:00.0/09/2015

Tổng kết sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2016

76 130/BC-UBND 11 00:00:00.0/09/2015

Tình hình tổ chức Lễ hội bơi đua thuyền và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9

77 83/BC-HĐND 07 00:00:00.0/09/2015

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2015

78 82/BC-BCĐ 25 00:00:00.0/06/2015

BC số 82/BC-BCĐ Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

79 32/BC-BCĐ 19 00:00:00.0/06/2015

BC số 32/BC-BCĐ Tình hình thực hiện CT MTQG xây dựng NTM trong 6 tháng đầu năm 2015

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  Tiếp