Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 179/BC-UBND 24 00:00:00.0/08/2018

BC số 179/BC-UBND Sơ kết thực hiện Chương trình Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, giá trị và môi trường bền vững giai đoạn 2016 - 2020

41 34/BC-BCĐ 15 00:00:00.0/08/2018

BC số 34/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ngày hội "Giọt máu hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2018.

42 165/BC-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

BC số 165/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018

43 164/BC-UBND 09 00:00:00.0/08/2018

BC số 164/BC-UBND V/v kiểm tra, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5

44 89/BC-HĐND 03 00:00:00.0/08/2018

BC số 89/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

45 135/BC-UBND 10 00:00:00.0/07/2018

BC số 135/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh quảng Bình quý II năm 2018

46 133/BC-UBND 04 00:00:00.0/07/2018

BC số 133/BC-UBND Sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

47 225/BC-UBND 26 00:00:00.0/06/2018

BC số 225/BC-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện QĐ số 01/2013/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND huyện quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn

48 60/BC-UBND 13 00:00:00.0/06/2018

BC số 60/BC-UBND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri cùa đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 7

49 102/BC-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

BC số 102/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

50 102/BC-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

BC số 102/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

51 91/BC-UBND 25 00:00:00.0/05/2018

BC số 91/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

52 79/BC-UBND 10 00:00:00.0/05/2018

BC số 79/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018

53 46/BC-HĐND 07 00:00:00.0/05/2018

BC số 46/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

54 Dự thảo báo cáo 04 00:00:00.0/05/2018

Xin ý kiến góp ý Dự thảo tháng 4 của UBND huyện

55 65/BC-UBND 26 00:00:00.0/04/2018

BC số 65/BC-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

56 64/BC-UBND 16 00:00:00.0/04/2018

BC số 64/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

57 49/BC-UBND 05 00:00:00.0/04/2018

BC số 49/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2018

58 38/BC-HĐND 04 00:00:00.0/04/2018

BC số 38/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, hai ban HĐND huyện quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

59 19/BC-BCĐ 28 00:00:00.0/03/2018

BC số 19/BC-BCĐ Báo cáo kết quả thực hiện ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 1 năm 2018

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  Tiếp