Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 225/BC-UBND 26 00:00:00.0/06/2018

BC số 225/BC-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện QĐ số 01/2013/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND huyện quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn

41 60/BC-UBND 13 00:00:00.0/06/2018

BC số 60/BC-UBND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri cùa đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 7

42 102/BC-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

BC số 102/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

43 102/BC-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

BC số 102/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

44 91/BC-UBND 25 00:00:00.0/05/2018

BC số 91/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

45 79/BC-UBND 10 00:00:00.0/05/2018

BC số 79/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018

46 46/BC-HĐND 07 00:00:00.0/05/2018

BC số 46/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

47 Dự thảo báo cáo 04 00:00:00.0/05/2018

Xin ý kiến góp ý Dự thảo tháng 4 của UBND huyện

48 65/BC-UBND 26 00:00:00.0/04/2018

BC số 65/BC-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

49 64/BC-UBND 16 00:00:00.0/04/2018

BC số 64/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

50 49/BC-UBND 05 00:00:00.0/04/2018

BC số 49/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2018

51 38/BC-HĐND 04 00:00:00.0/04/2018

BC số 38/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, hai ban HĐND huyện quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

52 19/BC-BCĐ 28 00:00:00.0/03/2018

BC số 19/BC-BCĐ Báo cáo kết quả thực hiện ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 1 năm 2018

53 48/BC-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

BC số 48/BC-UBND Kết quả tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2018

54 41/BC-UBND 09 00:00:00.0/03/2018

BC số 41/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01. 02 và tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018

55 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

56 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

57 32/BC-UBND 22 00:00:00.0/02/2018

BC số 32/BC-UBND Việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018

58 31/BC-UBND 21 00:00:00.0/02/2018

BC số 31/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

59 21/BC-UBND 06 00:00:00.0/02/2018

BC số 21/BC-UBND Tình hình trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  Tiếp