Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 78/BC-VP 21 00:00:00.0/12/2018

BC số 78/BC-VP Một số nhiệm vụ còn tồn đọng và thực hiện chậm tiến độ theo các thông báo kết luận và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện

21 2877/BC-SNN 10 00:00:00.0/12/2018

BC số 2877/BC-SNN Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và kế hoạch năm 2019

22 234/BC-UBND 09 00:00:00.0/11/2018

BC số 234/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2018

23 541/BC-PTQĐ 09 00:00:00.0/11/2018

BC số 541/BC-PTQĐ tiến độ đấu giá QSD đất tại các xã, thị trấn và các Dự án tạo quỹ đất năm 2018

24 138/BC-UBND 07 00:00:00.0/11/2018

BC số 138/BC-UBND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

25 213/BC-UBND 08 00:00:00.0/10/2018

BC số 213/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

26 54/BC-VPNTM 05 00:00:00.0/10/2018

BC số 54/BC-VPNTM Tình hình thực hiện ngày Nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện Lệ Thủy tháng 9/2018

27 195/BC-UBND 14 00:00:00.0/09/2018

BC số 195/BC-UBND Đánh giá kết quả tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

28 193/BC-UBND 11 00:00:00.0/09/2018

BC số 193/BC-UBND Báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của nhân dân liên quan đến hoạt động khai thác titan trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

29 190/BC-UBND 10 00:00:00.0/09/2018

BC số 190/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN tháng 8 và hoạt động Lễ hội 02/9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018.

30 183/BC-UBND 07 00:00:00.0/09/2018

BC số 183/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

31 99/BC-HĐND 04 00:00:00.0/09/2018

BC số 99/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

32 182/BC-UBND 29 00:00:00.0/08/2018

BC số 182/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2016-2020

33 179/BC-UBND 24 00:00:00.0/08/2018

BC số 179/BC-UBND Sơ kết thực hiện Chương trình Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, giá trị và môi trường bền vững giai đoạn 2016 - 2020

34 34/BC-BCĐ 15 00:00:00.0/08/2018

BC số 34/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ngày hội "Giọt máu hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2018.

35 165/BC-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

BC số 165/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018

36 164/BC-UBND 09 00:00:00.0/08/2018

BC số 164/BC-UBND V/v kiểm tra, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5

37 89/BC-HĐND 03 00:00:00.0/08/2018

BC số 89/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

38 135/BC-UBND 10 00:00:00.0/07/2018

BC số 135/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh quảng Bình quý II năm 2018

39 133/BC-UBND 04 00:00:00.0/07/2018

BC số 133/BC-UBND Sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  Tiếp