Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 37/BC-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

BC số 37/BC-UBND Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

21 19/BC-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

BC số 19/BC-UBND Tình hình hoạt động của Thường HĐND huyện tháng 1,2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2019

22 47/BC-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

BC số 47/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01, 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019

23 13/BC-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

BC số 13/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2018

24 01/HDDGTCPL 11 00:00:00.0/01/2019

BC số 01/HDDGTCPL Kết quả đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Lệ Thủy

25 02/BC-UBND 07 00:00:00.0/01/2019

BC số 02/BC-UBND Đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2018

26 188/BC-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

BC số 188/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện sau Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

27 78/BC-VP 21 00:00:00.0/12/2018

BC số 78/BC-VP Một số nhiệm vụ còn tồn đọng và thực hiện chậm tiến độ theo các thông báo kết luận và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện

28 2877/BC-SNN 10 00:00:00.0/12/2018

BC số 2877/BC-SNN Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và kế hoạch năm 2019

29 234/BC-UBND 09 00:00:00.0/11/2018

BC số 234/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2018

30 541/BC-PTQĐ 09 00:00:00.0/11/2018

BC số 541/BC-PTQĐ tiến độ đấu giá QSD đất tại các xã, thị trấn và các Dự án tạo quỹ đất năm 2018

31 138/BC-UBND 07 00:00:00.0/11/2018

BC số 138/BC-UBND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

32 213/BC-UBND 08 00:00:00.0/10/2018

BC số 213/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

33 54/BC-VPNTM 05 00:00:00.0/10/2018

BC số 54/BC-VPNTM Tình hình thực hiện ngày Nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện Lệ Thủy tháng 9/2018

34 195/BC-UBND 14 00:00:00.0/09/2018

BC số 195/BC-UBND Đánh giá kết quả tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

35 193/BC-UBND 11 00:00:00.0/09/2018

BC số 193/BC-UBND Báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của nhân dân liên quan đến hoạt động khai thác titan trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

36 190/BC-UBND 10 00:00:00.0/09/2018

BC số 190/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN tháng 8 và hoạt động Lễ hội 02/9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018.

37 183/BC-UBND 07 00:00:00.0/09/2018

BC số 183/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

38 99/BC-HĐND 04 00:00:00.0/09/2018

BC số 99/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

39 182/BC-UBND 29 00:00:00.0/08/2018

BC số 182/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2016-2020

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  Tiếp