Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 12/GM-UBND 11 00:00:00.0/01/2019

GM số 12/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết , kết thúc hoạt động dự án phát triển nông thôn bền vững (SRDP)

161 11/GM-UBND 09 00:00:00.0/01/2019

GM số 11/GM-UBND Buổi làm việc với Trung tâm hành động Quốc gia rà phá bom mìn trên địa bàn huyện (gấp)

162 10/GM-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

GM số 10/GM-UBND Buổi làm việc với các ngành liên quan, Đảng ủy, UBND xã Ngư Thủy Trung về giải quyết đơn khiếu nại của các hộ dân liên quan đến đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển

163 05/GM-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

GM số 05/GM-UBND Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (gấp)

164 08/GM-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

GM số 08/GM-UBND Hội nghị triển khai Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX và công tác thu ngân sách năm 2019 (gấp)

165 09/GM-UBND 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 09/GM-UBND HN triển khai nhiệm vụ công tác Văn hóa - Thông tin, phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện năm 2019

166 01/GM-VPNTM 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 01/GM-VPNTM Văn phòng Điều phối NTM huyện tổ chức nghiệm thu vườn hộ kiểu mẫu tại xã Hoa Thủy và Mai Thủy

167 02/GM-VPNTM 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 02/GM-VPNTM Văn phòng NTM làm việc với xã Ngân Thủy

168 08/GM-UBND 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 08/GM-UBND Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND huyện

169 07/GM-UBND 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 07/GM-UBND Hội thảo về lấy ý kiến thay đổi quy cách bơi thuyền truyền thống huyện Lệ Thủy

170 03/GM-VPNTM 06 00:00:00.0/01/2019

GM số 03/GM-VPNTM Văn phòng Điều phối NTM làm việc với UBND xã Hưng Thủy

171 05/GM-UBND 05 00:00:00.0/01/2019

GM số 05/GM-UBND Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

172 02/KH-HĐNVQS 04 00:00:00.0/01/2019

KH số 02/KH-HĐNVQS Giấy mời Hội nghị Hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2019

173 02/GM-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

GM số 02/GM-UBND UBND huyện có buổi làm việc với BQL dự án huyện và Trung tâm TVTK-XD huyện

174 04/GM-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

GM số 04/GM-UBND UBND làm việc liên quan đến việc san ủi mặt bằng trên đất nông nghiệp để thu mua keo tràm, chế biến gỗ dăm

175 43/GM-KTHT 03 00:00:00.0/01/2019

GM số 43/GM-KTHT Phòng KTHT kiểm tra xử lý bãi tập kết cát, sỏi trái phép

176 38/GM-NN 03 00:00:00.0/01/2019

GM số 38/GM-NN Phòng NN&PTNT làm việc với BQL rừng phòng hộ Động Châu

177 03/GM-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

GM số 03/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2019

178 01/GM-UBND 02 00:00:00.0/01/2019

GM số 01/GM-UBND HN tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

179 01/GM-BCH 02 00:00:00.0/01/2019

GM số 01/GM-BCH HN tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2018

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp