Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 GM_CHUAHOANGPHUC 13 00:00:00.0/02/2019

Giấy Mời Lễ hội chùa Hoằng Phúc năm 2019

141 29/GM-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

GM số 29/GM-UBND Cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc

142 30/GM-UBND 12 00:00:00.0/02/2019

GM số 30/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

143 28/GM-UBND 30 00:00:00.0/01/2019

GM số 28/GM-UBND Tổ chức Lễ phát động trồng cây nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019

144 27/GM-UBND 29 00:00:00.0/01/2019

GM số 27/GM-UBND Hội đồng thẩm định thiệt hại sự cố môi trường biển huyện tổ chức buổi làm việc

145 26/GM-UBND 28 00:00:00.0/01/2019

GM số 26/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện để bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018

146 23/GM-UBND 22 00:00:00.0/01/2019

GM số 23/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đầu tư xây dựng tuyến đường 34 mét

147 22/GM-BDD 21 00:00:00.0/01/2019

GM số 22/GM-BDD Họp Ban đại diện HĐQT-NHCSXH

148 21/GM-UBND 21 00:00:00.0/01/2019

GM số 21/GM-UBND Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành TNMT và công bố Kế hoạch SDĐ năm 2019

149 20/GM-UBND 21 00:00:00.0/01/2019

GM số 20/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thống kê năm 2019

150 19/GM-UBND 21 00:00:00.0/01/2019

GM số 19/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thống kê năm 2019

151 17/GM-UBND 18 00:00:00.0/01/2019

GM số 17/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC cấp xã năm 2018

152 14/GM-NV 18 00:00:00.0/01/2019

GM số 14/GM-NV Tổ chức khôi phục cột mốc địa giới hành chính ký hiệu 3x.33 của 03 xã: Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam và Sen Thủy

153 16/GM-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

GM số 16/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn công tác chuẩn bị cho Hội nghị cốt cán các xã miền núi

154 14/GM-UBND 15 00:00:00.0/01/2019

GM số 14/GM-UBND UBND huyện làm việc với Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình

155 03/GM-TTr 15 00:00:00.0/01/2019

Giấy mời gửi phòng NN&PTNT và Phòng TCKH

156 16/GM-UBND 15 00:00:00.0/01/2019

GM số 16/GM-UBND Cuộc họp bàn công tác chuẩn bị cho HN cốt cán các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

157 02/GM-NN 14 00:00:00.0/01/2019

GM số 02/GM-NN Phòng NN&PTNT làm việc với xã Sơn Thủy, xã Liên Thủy

158 13/GM_UBND 14 00:00:00.0/01/2019

GM số 13/GM_UBND V/v Bàn giao Trạm chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV thuộc Chi cục trồng trọt và BVTV trực thuộc Sở NN&PTNT về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND huyện Lệ Thủy

159 12/GM-UBND 11 00:00:00.0/01/2019

GM số 12/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết , kết thúc hoạt động dự án phát triển nông thôn bền vững (SRDP)

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp