Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 75/GM-UBND 01 00:00:00.0/04/2019

GM số 75/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các ngành liên quan về tổ chức chương trình nghệ thuật "Nước mắt Bang Rợn"

141 18/GM-CTĐLT 01 00:00:00.0/04/2019

GM số 18/GM-CTĐLT Mời tập huấn hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2019-2022.

142 73/GM-UBND 28 00:00:00.0/03/2019

GM số 73/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc bàn giải pháp cung cấp nước sạch cho các hộ dân

143 72/GM-UBND 27 00:00:00.0/03/2019

GM số 72/GM-UBND UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân có kiot bị ảnh hưởng do GPMB để XD khu B chợ Tréo.

144 71/GM-UBND 27 00:00:00.0/03/2019

GM số 71/GM-UBND Thông qua Kế hoạch thanh tra chuyên ngành Bộ Tư pháp

145 70/GM-UBND 26 00:00:00.0/03/2019

GM số 70/GM-UBND UBND huyện làm việc với UBND thị trấn Kiến Giang

146 68/GM-UBND 25 00:00:00.0/03/2019

GM số 68/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc trên địa bàn thị trấn Nông trườnd Lệ Ninh

147 69/GM-UBND 25 00:00:00.0/03/2019

GM số 69/GM-UBND UBND huyện có buổi làm việc với Sở TN&MT để lấy ý kiến về phương án SD quỹ đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý.

148 67/GM-UBND 20 00:00:00.0/03/2019

GM số 67/GM-UBND UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng

149 63/GM-UBND 19 00:00:00.0/03/2019

GM số 63/GM-UBND UBND huyện tổ chức lễ mít tin và các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

150 65/GM-UBND 19 00:00:00.0/03/2019

GM số 65/GM-UBND UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng

151 64/GM-UBND 18 00:00:00.0/03/2019

Gm số 64/GM-UBND UBND huyện triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

152 66/GM-UBND 18 00:00:00.0/03/2019

GM số 66/GM-UBND UBND huyện làm việc, nắm tình hình thực hiện lộ trình PCGD,XMC đối với các xã chưa đạt

153 59/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 59/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với UBND xã Ngân Thủy về xây dựng bản văn hóa kết hợp với du lịch khám phá thiên nhiên, tìm hiểu VH cộng đồng người Bru - Vân Kiều do bà Ninh Thị Hòa - PCT TT UBND huyện chủ trì.

154 60/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 60/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với HĐ GPMB xây dựng công trình khu B chợ Tréo

155 58/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 58/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp Tổ kiểm tra, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

156 61/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 61/GM-UBND Về việc Hội nghị trực tuyến của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở.

157 57/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 57/GM-UBND UBND huyện làm việc với các ngành liên quan đến diện tích đất đấu giá QSD đất từ năm 2008-2016 tại xã Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam

158 56/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 56/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai và Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

159 55/GM-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

GM số 55/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với UBND xã Cam Thủy v/v sáp nhập Trường TH Cam Thủy và Trường THCS Cam Thủy

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp