Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 45/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 45/GM-UBND Buổi làm việc nắm tình hình xây dựng và chuyển đổi trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy

121 46/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 46/GM-UBND Buổi làm việc với Sở Du lịch v/v khảo sát các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện

122 42/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 42/GM-UBND Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019

123 43/GM-UBND 01 00:00:00.0/03/2019

GM số 43/GM-UBND Buổi làm việc với Công ty TNHH Phát triển Dự án Việt Nam về vấn đề thu gom rác thải trên địa bàn huyện

124 41/GM-UBND 01 00:00:00.0/03/2019

GM số 41/GM-UBND HN bàn giao hồ sơ nghiệp vụ đã chỉnh lý hoàn chỉnh thuộc lĩnh vực TNMT

125 42/GM-UBND 01 00:00:00.0/03/2019

GM số 42/GM-UBND Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019

126 36/GM-UBND 27 00:00:00.0/02/2019

GM số 36/GM-UBND UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

127 40/GM-UBND 27 00:00:00.0/02/2019

GM số 40/GM-UBND Buổi làm việc với UBND xã Tân Thỷ v/v sáp nhập trường TH số 1 và TH số 2 Tân Thủy

128 23/GM-KTHT 27 00:00:00.0/02/2019

GM số 23/GM-KTHT Phòng KTHT tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 2 - tiêu chí giao thông trong XD NTM

129 39/GM-UBND 26 00:00:00.0/02/2019

GM số 39/GM-UBND Buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Sen Thủy đi Ngư Thủy Nam

130 09/GM-VPNTM 26 00:00:00.0/02/2019

CV số 09/GM-VPNTM Văn phòng Điều phối NTM huyện tổ chức buổi làm việc với các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy

131 38/GM-UBND 25 00:00:00.0/02/2019

GM số 38/GM-UBND UBND huyện làm việc liên quan công tác GPMB Dự án đường dây 220KV

132 01/GM-HĐTĐGĐ 22 00:00:00.0/02/2019

GM số 01/GM-HĐTĐGĐ HĐTĐGĐ huyện tổ chức thẩm định giá đất cụ thể các công trình tại xã Cam Thủy; Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn tuyến đị qua địa bàn huyện Lệ Thủy

133 08/GM-VPNTM 21 00:00:00.0/02/2019

GM số 08/GM-VPNTM Văn phòng điều phối NTM làm việc với xã Kim Thủy, Lâm Thủy

134 36/GM-UBND 21 00:00:00.0/02/2019

GM số 36/GM-UBND UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

135 37/GM-UBND 21 00:00:00.0/02/2019

GM số 37/GM-UBND UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động năm 2019

136 34/GM_UBND 20 00:00:00.0/02/2019

GM số 34/GM_UBND Cuộc họp về công tác tổ chức cán bộ

137 09/GM-BTC 19 00:00:00.0/02/2019

GM số 09/GM-BTC Giấy mời dự Lễ rước nước tại các hoạt động Lễ hội

138 10/GM-BTC 19 00:00:00.0/02/2019

GM số 10/GM-BTC Mời dự chương trình văn nghệ tại Lễ hội Chùa Hoằng Phúc

139 33/GM-UBND 15 00:00:00.0/02/2019

GM số 33/GM-UBND Tổ chức hội ý lãnh đạo UBND huyện để triển khai một số nội dung công việc liên quan

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp