Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 65/GM-UBND 19 00:00:00.0/03/2019

GM số 65/GM-UBND UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng

101 64/GM-UBND 18 00:00:00.0/03/2019

Gm số 64/GM-UBND UBND huyện triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

102 66/GM-UBND 18 00:00:00.0/03/2019

GM số 66/GM-UBND UBND huyện làm việc, nắm tình hình thực hiện lộ trình PCGD,XMC đối với các xã chưa đạt

103 57/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 57/GM-UBND UBND huyện làm việc với các ngành liên quan đến diện tích đất đấu giá QSD đất từ năm 2008-2016 tại xã Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam

104 56/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 56/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai và Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

105 59/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 59/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với UBND xã Ngân Thủy về xây dựng bản văn hóa kết hợp với du lịch khám phá thiên nhiên, tìm hiểu VH cộng đồng người Bru - Vân Kiều do bà Ninh Thị Hòa - PCT TT UBND huyện chủ trì.

106 58/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 58/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp Tổ kiểm tra, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

107 60/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 60/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với HĐ GPMB xây dựng công trình khu B chợ Tréo

108 61/GM-UBND 12 00:00:00.0/03/2019

GM số 61/GM-UBND Về việc Hội nghị trực tuyến của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở.

109 53/GM-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

GM số 53/GM-UBND UBND huyện, Hội đồng thẩm định thiệt hại sự cố môi trường biển tổ chức buổi làm việc

110 55/GM-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

GM số 55/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với UBND xã Cam Thủy v/v sáp nhập Trường TH Cam Thủy và Trường THCS Cam Thủy

111 54/GM-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

GM số 54/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức cán bộ

112 51/GM-UBND 06 00:00:00.0/03/2019

GM số 51/GM-UBND Hội nghị tập huấn công tác quản lý đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện

113 02/GM-HĐTĐGĐ 05 00:00:00.0/03/2019

GM số 02/GM-HĐTĐGĐ Tổ chức thẩm định giá đất cụ thể công trình đấu giá QSD đất tại xã Lộc Thủy

114 48/GM-UBND 05 00:00:00.0/03/2019

GM số 48/GM-UBND UBND huyện tổ chức công bố QĐ các xã đạt chuẩn NTM năm 2018

115 49/GM-UBND 05 00:00:00.0/03/2019

GM số 49/GM-UBND UBND huyện Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

116 42/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 42/GM-UBND Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019

117 42/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 42/GM-UBND Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019

118 47/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 47/GM-UBND Cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2019

119 45/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 45/GM-UBND Buổi làm việc nắm tình hình xây dựng và chuyển đổi trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp