Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 55/GM-TNMT 18 00:00:00.0/06/2019

GM sô 55/GM-TNMT Hội nghị trực báo phòng TN&MT

21 135/GM-UBND 18 00:00:00.0/06/2019

GM số 135/GM-UBND Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018

22 136/GM-UBND 18 00:00:00.0/06/2019

GM số 136/GM-UBND Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) và bàn phương án giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn. Hội nghị do đồng chí Phan Hồng Đăng- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

23 675/GM-CCT 18 00:00:00.0/06/2019

675/GM-CCT V/v kiểm kê biên lai ấn chỉ năm 2019

24 300/TB-PTQĐ 18 00:00:00.0/06/2019

TB số 300/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

25 131/GM-UBND 17 00:00:00.0/06/2019

GM số 131/GM-UBND UBND huyện tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí CM Việt Nm (21/6/1925-21/6/2019).

26 129/GM-UBND 17 00:00:00.0/06/2019

GM số 129/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp rà soát công tác chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

27 128/GM-UBND 11 00:00:00.0/06/2019

GM số 128/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp BCĐ, BTC ĐHĐB các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần I - Năm 2019 để rà soát công tác chuẩn bị cho ĐHĐB các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy.

28 09/GM-KTHT 10 00:00:00.0/06/2019

GM số 09/GM-KTHT Phòng KTHT kiểm tra các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn

29 127/GM-UBND 07 00:00:00.0/06/2019

GM số 127/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành do đồng chí Lê Văn Sơn - Phã Chñ tÞch UBND huyÖn chñ tr×.

30 07/GM-KTHT 06 00:00:00.0/06/2019

GM 07/GM-KTHT Phòng KTHT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, quản lý hoạt động của Cầu phao dân sinh

31 126/GM-UBND 05 00:00:00.0/06/2019

GM số 126/GM-UBND UBND huyện họp với Trưởng, phó các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện

32 122/GM-UBND 04 00:00:00.0/06/2019

GM số 122/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 5 năm 2019 do ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

33 48/GM-UBND 03 00:00:00.0/06/2019

GM số 48/GM-UBND Huưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tê Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

34 124/GM-UBND 03 00:00:00.0/06/2019

GM số 124/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với UBND xã Xuân Thủy

35 123/GM-UBND 03 00:00:00.0/06/2019

GM số 123/GM-UBND UBND huyện có buổi làm việc với nhà đầu tư đề xuất khảo sát, nghiên cứu PT đầu tư dự án điện gió ngoài khơi do ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

36 122/GM-UBND 31 00:00:00.0/05/2019

GM số 122/GM-UBND Huưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tê Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

37 43/GM-UBND 28 00:00:00.0/05/2019

GM số 43/GM-NTM Hội nghị tập huấn triển khai các tiêu chí Vườn mẫu trên địa bàn huyện Lệ Thủy

38 11/GM-HLG 28 00:00:00.0/05/2019

GM số 11/GM-HLG Hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

39 121/GM-UBND 27 00:00:00.0/05/2019

GM số 121/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp BCĐ, BTC Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp