Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 01/GM-BCH 02 00:00:00.0/01/2019

GM số 01/GM-BCH HN tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2018

181 334/GM-UBND 26 00:00:00.0/12/2018

GM số 334/GM-UBND UBND làm việc liên quan đến việc san ủi mặt bằng trên đất nông nghiệp để thu mua keo tràm, chế biến gỗ dăm

182 78/gM-NN 26 00:00:00.0/12/2018

GM số 78/GM-NN Văn phòng Điều phối NTM tổ chức làm việc với lãnh đạo xã Văn Thủy

183 77/GM-VPDP 26 00:00:00.0/12/2018

GM số 77/GM-NN Văn phòng Điều phối NTM tổ chức làm việc với lãnh đạo xã Ngư Thủy Nam

184 37/GM-NN 25 00:00:00.0/12/2018

GM số 37/GM-NN Phòng NN-PTNT làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình và các xã, thị trấn liên quan

185 333/GM-UBND 24 00:00:00.0/12/2018

GM số 333/GM-UBND Họp để thống nhất đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ năm 2019

186 390/GM-HU 24 00:00:00.0/12/2018

GM số 390/GM-HU Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

187 1078/GM-CCT 21 00:00:00.0/12/2018

GM số 1078/GM-CCT V/v kiểm kê biên lai ấn chỉ cuối năm 2018

188 331/GM_UBND 20 00:00:00.0/12/2018

GM số 331/GM_UBND Hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2018 với đối tượng hộ nghèo tại xã Ngân Thủy

189 332/GM-UBND 20 00:00:00.0/12/2018

GM số 332/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp để triển khai một số nội dung công việc có liên quan

190 GM_HOIKHUYENHOC 19 00:00:00.0/12/2018

GM_HOIKHUYENHOC Hội nghị sơ kết 3 năm XDXHHT, Triển khai nhiệm vụ 2019

191 326/GM-UBND 19 00:00:00.0/12/2018

GM số 326/GM-UBND Hội nghị về việc đào tạo nguồn nhân lực cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ nguồn lao động tại địa phương

192 326/GM-UBND 18 00:00:00.0/12/2018

GM số 326/GM-UBND Hội nghị về việc đào tạo nguồn nhân lực cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ nguồn lao động tại địa phương

193 28/GM-LĐTB&XH 18 00:00:00.0/12/2018

GM số 28/GM-LĐTB&XH Phòng LĐTB&XH tổ chức tập huấn về nần cao năng lực giảm nghèo năm 2019

194 113/GM-TNMT 18 00:00:00.0/12/2018

GM số 113/GM-TNMT Phòng TNMT làm việc liên quan đến đề xuất dự án: Khai thác mỏ cát, sỏi làm VLXD thông thường tại Thác Cóc

195 327/GM-UBND 18 00:00:00.0/12/2018

GM số 327/GM-UBND Cuộc họp thông qua hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện năm 2018

196 33/GM-HĐND 11 00:00:00.0/12/2018

GM số 33/GM-HĐND HĐND tổ chức Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

197 33/GM-UBND 10 00:00:00.0/12/2018

GM số 33/GM-UBND HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

198 261/GM-NV 06 00:00:00.0/12/2018

GM số 261/GM-NV Tổ chức đưa cột mốc địa giới hành chính ký hiệu 3x.33 của 03 xã: Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam và Sen Thủy về khu vực cột mốc

199 262/GM-UBND 06 00:00:00.0/12/2018

GM số 262/GM-UBND Tổ chức khôi phục cột mốc địa giới hành chính ký hiệu 3x.33 của 03 xã: Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam và Sen Thủy

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp