Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 49/GM-UBND 05 00:00:00.0/03/2019

GM số 49/GM-UBND UBND huyện Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

181 45/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 45/GM-UBND Buổi làm việc nắm tình hình xây dựng và chuyển đổi trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy

182 46/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 46/GM-UBND Buổi làm việc với Sở Du lịch v/v khảo sát các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện

183 44/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 44/GM-UBND Buổi làm việc nắm tình hình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia tại Trường mầm non Văn Thủy và Trường THCS Văn Thủy

184 42/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 42/GM-UBND Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019

185 47/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 47/GM-UBND Cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2019

186 42/GM-UBND 04 00:00:00.0/03/2019

GM số 42/GM-UBND Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019

187 42/GM-UBND 01 00:00:00.0/03/2019

GM số 42/GM-UBND Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019

188 41/GM-UBND 01 00:00:00.0/03/2019

GM số 41/GM-UBND HN bàn giao hồ sơ nghiệp vụ đã chỉnh lý hoàn chỉnh thuộc lĩnh vực TNMT

189 43/GM-UBND 01 00:00:00.0/03/2019

GM số 43/GM-UBND Buổi làm việc với Công ty TNHH Phát triển Dự án Việt Nam về vấn đề thu gom rác thải trên địa bàn huyện

190 23/GM-KTHT 27 00:00:00.0/02/2019

GM số 23/GM-KTHT Phòng KTHT tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 2 - tiêu chí giao thông trong XD NTM

191 40/GM-UBND 27 00:00:00.0/02/2019

GM số 40/GM-UBND Buổi làm việc với UBND xã Tân Thỷ v/v sáp nhập trường TH số 1 và TH số 2 Tân Thủy

192 36/GM-UBND 27 00:00:00.0/02/2019

GM số 36/GM-UBND UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

193 09/GM-VPNTM 26 00:00:00.0/02/2019

CV số 09/GM-VPNTM Văn phòng Điều phối NTM huyện tổ chức buổi làm việc với các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy

194 39/GM-UBND 26 00:00:00.0/02/2019

GM số 39/GM-UBND Buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Sen Thủy đi Ngư Thủy Nam

195 38/GM-UBND 25 00:00:00.0/02/2019

GM số 38/GM-UBND UBND huyện làm việc liên quan công tác GPMB Dự án đường dây 220KV

196 01/GM-HĐTĐGĐ 22 00:00:00.0/02/2019

GM số 01/GM-HĐTĐGĐ HĐTĐGĐ huyện tổ chức thẩm định giá đất cụ thể các công trình tại xã Cam Thủy; Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn tuyến đị qua địa bàn huyện Lệ Thủy

197 08/GM-VPNTM 21 00:00:00.0/02/2019

GM số 08/GM-VPNTM Văn phòng điều phối NTM làm việc với xã Kim Thủy, Lâm Thủy

198 36/GM-UBND 21 00:00:00.0/02/2019

GM số 36/GM-UBND UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

199 37/GM-UBND 21 00:00:00.0/02/2019

GM số 37/GM-UBND UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động năm 2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp