Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 1059/UBND-TP 20 00:00:00.0/05/2019

CV số 1059/UBND-TP V/v báo cáo công tác tuyên truyền PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019

161 1060/UBND-DT 20 00:00:00.0/05/2019

Cv số 1060/UBND-DT V/v phân bổ Đại biểu tham dự ĐHĐB các DTTS huyện Lệ Thủy lần thứ nhất năm 2019

162 04/HĐGDQPAN 20 00:00:00.0/05/2019

CV số 04/HĐGDQPAN V/v thông báo thời gian địa điểm, bồi dưỡng kiến thức QPAN

163 1051/UBND-CA 20 00:00:00.0/05/2019

CV số 1051/UBND-CA V/v tăng cuwongf công tác phòng ngừa, xử lý hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em

164 42/NN 17 00:00:00.0/05/2019

CV số 42/NN V/v phối hợp triển khai chương trình giám sát dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019

165 196/TNMT 17 00:00:00.0/05/2019

CV số 196/TNMT V/v xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai

166 1048/UBND-NN 17 00:00:00.0/05/2019

Cv số 1048/UBND-NN V/v tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

167 56/LĐTBXH 17 00:00:00.0/05/2019

CV số 56/LĐTBXH V/v lập danh sách quản lý liệt sĩ

168 03/BCĐ 16 00:00:00.0/05/2019

CV số 03/BCĐ V/v báo cáo số liệu gia đình và phòng chống bạo lực gia đình

169 1036/UBND-TCKH 16 00:00:00.0/05/2019

CV số 1036/UBND-TCKH V/v phân bổ vốn NSTW thực hiện CT MTQG GNBV năm 2019

170 04/BCĐ 16 00:00:00.0/05/2019

CV số 04/BCĐ V/v báo cáo kết quả phong trào "TDĐKXDĐSVH" 6 tháng đầu năm 2019

171 02/BCĐ 16 00:00:00.0/05/2019

CV số 02/BCĐ V/v báo cáo chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

172 996/UBND-CA 16 00:00:00.0/05/2019

CV số 996/UBND-CA V/v thục hiện công tác bảo đảm TTATGT và phòng chống đuối nước mùa hè 2019.

173 1034/UBND-VP 16 00:00:00.0/05/2019

CV số 1034/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung tổ chức HN sơ kết, tổng kết theo KH số 99 của BTV Huyện ủy.

174 1010/UBND-VP 15 00:00:00.0/05/2019

CV số 1010/UBND-VP V/v tăng cường công tác phòng chống bạo lực học đường.

175 1014/UBND-VP 15 00:00:00.0/05/2019

CV số 1014/UBND-VP V/v truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.

176 38/VPNTM 15 00:00:00.0/05/2019

CV số 38/VPNTM V/v báo cáo đánh giá kết quả xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số

177 1018/UBND-TNMT 15 00:00:00.0/05/2019

CV số 1018/UBND-TNMT V/v kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn

178 37/VPNTM 15 00:00:00.0/05/2019

CV số 37/VPNTM V/v đôn đốc thực hiện "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" tháng 5/2019

179 1021/UBND-VP 15 00:00:00.0/05/2019

CV số 1021/UBND-VP V/v triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp