Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 1313/UBND-NN 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 1313/UBND-NN V/v báo cáo kết quả sản xuất lúa tái sinh và chăm sóc lúa Hè Thu 2019

141 1300/UBND-TNMT 17 00:00:00.0/06/2019

CV số 1300/UBND-TNMT V/v tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và kiểm tra các hoạt động phát tán, nuôi trồng loài tôm trong danh mục loài nfoaij lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

142 1286/UBND-TNMT 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1286/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt rác tại các điểm trung chuyển

143 1291/UBND-NN 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1291/UBND-NN V/v tham gia tại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời

144 113/NV 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 113/NV Lịch kiểm tra hồ sơ, bản đồ, các mốc địa giới hành chính cấp xã năm 2019

145 1288/ĐA-UBND 14 00:00:00.0/06/2019

ĐA số 1288/ĐA-UBND Thành lập BQLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy

146 1297/UBND-VP 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1297/UBND-VP V/v hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ

147 49/HĐND-VP 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 49/HĐND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10.

148 1284/UBND-VP 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1284/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

149 1265/UBND-NV 13 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1265/UBND-NV V/v thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

150 630/KBLT 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 630/KBLT V/v chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng KTNN.

151 28/TP 13 00:00:00.0/06/2019

Cv số 28/TP V/v đề nghị cử cán bộ tham gia Hội nghị do Sở tư pháp tổ chức

152 1257/UBND-KL 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1257/UBND-KL V/v tăng cuwongf công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm nắng nóng

153 1277/UBND-VP 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1277/UBND-VP V/v gửi, nhận văn bản trên hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh (Lưu ý đã chuyển văn bản trên hệ thống phần mềm QLVB&ĐH đề nghị các đơn vị vào xử lý để VP báo cáo kết quả)

154 1282/TB-UBND 13 00:00:00.0/06/2019

TB số 1282/TB-UBND Chương trình thăm các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) của lãnh đạo huyện

155 49/KH-VHTT 13 00:00:00.0/06/2019

KH số 49/KH-UBND Tuyên truyền đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I năm 2019

156 1264/UBND-VPNTM 12 00:00:00.0/06/2019

CV số 1264/UBND-VPNTM V/v đôn đốc thực hiện tiêu chí Giao thông trong xây dựng NTM ở xã Ngư Thủy Nam

157 1260/UBND-TCKH 12 00:00:00.0/06/2019

CV số 1260/UBND-TCKH V/v hướng dẫn thẩm quyền, nội dung của Quyết định mua sắm tài sản công, thẩm định giá trong mua sắm tài sản công.

158 1255/UBND-TNMT 12 00:00:00.0/06/2019

CV số 1255/UBND-TNMT V/v kiểm tra việc dừng cải tạo mặt bằng, tận thu đất san lấp tại xã Trường Thủy

159 1237/UBND-NN 12 00:00:00.0/06/2019

CV số: 1237/UBND-NN V/v khẩn trương triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp