Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 11/HĐPH 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 11/HĐPH Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giao dục pháp luật tháng 6/2019

121 69/LĐTBXH 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 69/LĐTBXH V/v mời cán bộ tham gia tập huấn phần mềm quản lý và đào tạo nghề cho lao động nông thôn

122 12/HĐPH 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 12/HĐPH V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 6 năm 2019

123 1289/UBND-KL 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 1289/UBND-KL V/v tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn

124 1300/UBND-TNMT 17 00:00:00.0/06/2019

CV số 1300/UBND-TNMT V/v tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và kiểm tra các hoạt động phát tán, nuôi trồng loài tôm trong danh mục loài nfoaij lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

125 1286/UBND-TNMT 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1286/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt rác tại các điểm trung chuyển

126 1291/UBND-NN 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1291/UBND-NN V/v tham gia tại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời

127 113/NV 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 113/NV Lịch kiểm tra hồ sơ, bản đồ, các mốc địa giới hành chính cấp xã năm 2019

128 1288/ĐA-UBND 14 00:00:00.0/06/2019

ĐA số 1288/ĐA-UBND Thành lập BQLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy

129 1297/UBND-VP 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1297/UBND-VP V/v hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ

130 1277/UBND-VP 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1277/UBND-VP V/v gửi, nhận văn bản trên hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh (Lưu ý đã chuyển văn bản trên hệ thống phần mềm QLVB&ĐH đề nghị các đơn vị vào xử lý để VP báo cáo kết quả)

131 28/TP 13 00:00:00.0/06/2019

Cv số 28/TP V/v đề nghị cử cán bộ tham gia Hội nghị do Sở tư pháp tổ chức

132 1282/TB-UBND 13 00:00:00.0/06/2019

TB số 1282/TB-UBND Chương trình thăm các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) của lãnh đạo huyện

133 1257/UBND-KL 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1257/UBND-KL V/v tăng cuwongf công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm nắng nóng

134 1284/UBND-VP 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1284/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

135 49/KH-VHTT 13 00:00:00.0/06/2019

KH số 49/KH-UBND Tuyên truyền đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I năm 2019

136 1265/UBND-NV 13 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1265/UBND-NV V/v thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

137 630/KBLT 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 630/KBLT V/v chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng KTNN.

138 49/HĐND-VP 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 49/HĐND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10.

139 1255/UBND-TNMT 12 00:00:00.0/06/2019

CV số 1255/UBND-TNMT V/v kiểm tra việc dừng cải tạo mặt bằng, tận thu đất san lấp tại xã Trường Thủy

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp