Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 102/TCKH-NS 29 00:00:00.0/05/2019

Cv số 102/TCKH-NS V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tu thay thế QĐ số 94/2005/QĐ-BTC

121 1141/UBND-TNMT 29 00:00:00.0/05/2019

CV số 1141/UBND-TNMT V/v dừng chủ trương thực hiện dự án tạo quỹ đất đấu giá QSD đất tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy

122 1142/UBND-NV 29 00:00:00.0/05/2019

CV số 1142/UBND-NV V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến những người tham gia phục vụ thủy lợi tại Thạch Hãn

123 1148/UBND-TNMT 29 00:00:00.0/05/2019

CV số 1148/UBND-TNMT V/v thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, TNMT

124 47/NN 29 00:00:00.0/05/2019

CV số 47/NN V/v rà soát năng lục của tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi

125 1135/UBND-TCKH 29 00:00:00.0/05/2019

CV số 1135/UBND-TCKH V/v xây dựng định mức xe ô tô chuyên dùng theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

126 1121/UBND-NV 28 00:00:00.0/05/2019

Cv số UBNN-NV V/v triển khai công văn số 700/UBND-NV ngày 16/5/2019

127 1096/UBND-LĐTBXH 28 00:00:00.0/05/2019

CV số 1096/UBND-LĐTBXH V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẵng giới năm 2019

128 1132/UBND-TCKH 28 00:00:00.0/05/2019

CV số 1132/UBND-TCKH V/v chấn chỉnh việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết

129 1113/UBND-NN 28 00:00:00.0/05/2019

Cv số 1113/UBND-NN V/v thông báo chính sách hỗ trợ sản xuất vụ Hè Thu 2019

130 60_LDTBXH 27 00:00:00.0/05/2019

CV số 60/LĐTBXH V/v hướng dẫn tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019

131 05/BCĐ-NTM 27 00:00:00.0/05/2019

CV số 05/BCĐ-VPNTM V/v chuẩn bị thủ tục, hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn NTM

132 1119/UBND-TCKH 27 00:00:00.0/05/2019

Cv số 1119/UBND-TCKH V/v thanh toán công nợ đối với Trung tâm TVTK XD huyện Lệ Thủy

133 01/QĐ-BCĐ 27 00:00:00.0/05/2019

QĐ số 01/QĐ-BCĐ Thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I

134 01/KH-BCT 27 00:00:00.0/05/2019

CV số 01/KH-BCT Thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi" huyện Lệ Thủy

135 06/CV-PYT 27 00:00:00.0/05/2019

CV số 06/CV-PYT V/v đảm bảo ATTP phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2019.

136 1075/UBND-TNMT 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1075/UBND-TNMT V/v tăng cuwongf công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn

137 1100/UBND-VPNTM 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1100/UBND-VPNTM V/v triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 - 2020

138 1109/UBND-NN 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1109/UBND-NN V/v quản lý ATTP các cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật nhỏ lẻ

139 1081/UBND-TNMT 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1081/UBND-TNMT V/v gia hạn thời gian thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, kết hợp tận thu đất san lấp

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp